Ofta ställda frågor

Vad är Paralympiska fonden och dess mening?

Med hjälp av donationerna till Paralympiska fonden stöder vi finsk paraidrott och främjar personers, med funktionsvariationer eller som behöver stöd, möjligheter att ha en idrottslig hobby.

Vad är Paralympiska fondens mål?

Paralympiska fonden är en långsikts fond. Alla donationer ökar fondens kapital. Målet är att årligen dela ut ett växande stöd till paraidrott.

Vem har grundat paralympiska fonden?

Finlands Paralympiska kommitté har grundat Paralympiska fonden tillsammans med Finlands Idrotts Stödstifltelsen. Paralympiska fonden fungerar som en av Finlands Idrotts Stödstiftelsens fonder.

Hur skiljer sig Paralympiska fonden från till exempel Olympiska fonden?

Paralympiska fondens mening är att samla pengar som stöd för speciellt hela paraidrotten. Paralympiska fondens regler hittar du här.

Hur delas Paralympiska fondens avkastning?

Finlands Paralympiska kommittés styrelse bestämmer till vilka mål avkastningen används. Paralympiska kommitténs styrelse består av Sari Rautio (ordförande), Päivi Tolppanen (vice ordförande), Riikka Pyykkö, Pia Julin, Paavo Koskenkorva, Kimmo Oila, Jani Peltopuro samt sekreteraren Riikka Juntunen.

Hurudana alternativ finns det för donerare?

Till Paralympiska fonden kan privata personer, företag och samhällen donera. Företag och privata personer kan med större summor ge under doneringstillfället sitt namn till publicering.

Har Paralympiska fonden ett officiellt insamlingstillstånd?

Paralympiska fonden har ett officiellt insamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Tillståndet hittar du här (endast på finsk).

Hur kan jag donera till Paralympiska fonden?

Stöd till Paralympiska fonden kan privata personer, företag eller samhällen rikta på Paralympiska fondens doneringssida här.