Gör en donation för att främja en jämlik idrottskultur

De insamlade medlen kommer att användas för aktiviteter som direkt påverkar funktionshindrade barns och ungdomars idrottande och fysiska aktivitet, stöd till framtida stjärnor samt Special Olympics-verksamhet där personer med utvecklingsstörning deltar, deltar i idrottsläger och strävar efter sina drömmar i internationella tävlingar.

Donera till framtiden för paraidrott

Paralympiska fonden, grundad av Finlands Paralympiska Kommitté, erbjuder ett nytt sätt att rikta långsiktigt stöd till finsk paraidrott och främja möjligheterna för personer med funktionsnedsättningar att delta i fysisk aktivitet. Donationer som görs med en specifik gåvokontrakt bidrar till fondens kapital och möjliggör en flerårig effekt, vilket skapar ett arv för framtida talanger och banar vägen för optimal prestation för ännu fler idrottare i Finland.