Var med som aktör för förändring!

Idrott har en kraft att föra ihop människor. Det har en kraft att uppfylla våra drömmar, hjälpa oss att förstå varandra och komma med i ett samhälle. Paraidrott har tagit framsteg under de senaste årtionden, men ännu finns det jobb att göra.

Vi hos Paralympiska kommittén drivs av en brinnande vilja av att uppnå en genuin jämställdhet inom idrott och motion.

Med hjälp av Paralympiska fonden stöder vi finsk paraidrott samt främjar vi möjligheten för personer med funktionsvariationer och personer som behöver stöd, att ha en idrottslig hobby.

Vårt gemensamma jobb för en mer jämlik idrott och motionering via paralympiska fonden påverkar hela Finland.

Paralympiska fonden Vår historia bild