För företag

Genom att delta i Paralympiska fonden kartlägger du fondens kapital, och ditt företag lämnar ett hållbart fingeravtryck i skapandet av en jämlik idrottskultur. Företagen som stöder Paralympiska fonden kan vara stolta över sitt ansvarsfulla deltagande för öppnandet av stigen till idrott för barn och unga som behöver specialstöd samt lovande ungas och aktiva toppidrottares stöd för att nå sina egna drömmar.

Paralympiska fonden för företag sida bild