Skapa ett hållande fingeravtryck via testamentet!

Via testamentdonering lämnar du ett arv för en jämlikare möjlighet för personen med funktionsvariationer och personer som behöver stöd att motionera, ha hobby och tävla

Paralympiska fonden säkrar paraidrottens verksamhetsmöjligheteters framtid och skapar förutsättningar för en jämställd idrott. Stödet används ansvarsfullt och transparent och målet med fonden är att säkra personer med funktionsvariationers framtida möjligheter att röra på sig, ha hobby och tävla.

Om du vill stöda Finlands Paralympiska kommitté i ditt testament, hjälper våra samarbetspartners dig att skriva testamentet.

Finlands Paralympiska kommitté är en allmännyttig organisation, som inte behöver betala skatt för inkasserad egendom, varvid den riktas fullständigt till Paralympiska fonden och dess stödande mål.

Paralympisk Testamentdonation sida bild - boccia