Maailman arvokkain pelipaita

Rahankeräyslupa

Rahankeräysluvan saaja

Suomen Paralympiakomitea ry (2293565-9)

Rahankeräysluvan myöntäjä

Poliisihallitus

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta

RA/2021/981, myönnetty 5.8.2021

Keräysaika ja -alue

Lupa on voimassa toistaiseksi koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus

Kerätyt varat käytetään yleishyödylliseen toimintaan seuraavanlaisesti:

1) Paraurheilijoiden opiskelun ja urheilun yhdistämisen tukemiseen päivittäisharjoittelun toimintaympäristöjä tukemalla ja kehittämällä

2) Vammaisurheilijoiden sosioekonomisen aseman parantamiseen sekä urheilusta aiheutuneiden ylimääräisisten kulujen maksamiseen

3) Vammais- ja paralympialajien kehittämisen osalta tuetaan lajiliittoja ja seuroja, jotka vastaavat suomalaisen Paraurheilun kehittämisestä

4) tuetaan muuta Suomen Paralympiakomitea ry:n järjestämää vammaisten ja toimintarajoitteisten henkilöiden liikunta- ja urheilutoimintaa.

 

Lisätietoja

Markkinointipäällikkö Teemu Lakkasuo 040 565 1001