Maailman arvokkain pelipaita

Urheilu-, järjestö- ja yritysmaailman toimijat kertovat ajatuksiaan yhdenvertaisuudesta kansainvälisen WeThe15-kampanjan myötä. Lue ja katso tuoreimmat viisi liikunta- ja urheilukentän toimijoiden haastattelua!

Kansainvälisen WeThe15-kampanjan myötä nostamme esiin erilaisia näkemyksiä yhdenvertaisuudesta. Mitä yhdenvertaisuus merkitsee eri tahoille, ja kuinka sitä voidaan edistää liikunnan ja urheilun avulla?

 

Henri Kössö tietää, millainen on yhdenvertainen urheiluseura

Urheiluseurat ovat avainasemassa myös paraurheilussa, ja 68 % vammaisista ja erityistä tukea liikuntaan tarvitsevista nuorista on kiinnostunut urheiluseuratoiminnasta. Aloittaakseen harrastamisen jokainen nuori paraurheilija tarvitsee avoimet ovet seuratoimintaan.

17-vuotias Henri Kössö kokeili pelipyörätuolia ensimmäisen kerran ala-asteikäisenä, ja on 9-vuotiaasta asti pelannut koripalloa suurella intohimolla Tapiolan Hongassa.

– Honka on yhdenvertainen seura, siellä on kaikki kavereita keskenään. Pystytään juttelemaan kaikkien kanssa, ja jokaisella on hauskaa, Kössö toteaa.

Millainen on hyvä urheiluseura, ja mitä kaikkea pitää tehdä, että nuori paraurheilija saavuttaa tavoitteensa koripalloammattilaisuudesta?

Lue: WeThe15-urheilijat – Henri Kössön tulevaisuudessa siintää ammattilaisura koripalloilijana

 

 

Mina Mojtahedi: Yhdenvertaisuus on ihmisoikeuskysymys

Entiselle pyörätuolikoripalloilijalle ja pitkään ihmisoikeuksien parissa työtä tehneelle Mina Mojtahedille yhdenvertaisuus on perusoikeus ja yksi ihmisoikeuksien keskeisimmistä peruspilareista.

– Ilman yhdenvertaisuutta ihmisoikeudet eivät toteudu täysimääräisesti. Ketään ei saa syrjiä henkilökohtaisen ominaisuuden tai taustan perusteella. Vammaisten henkilöiden oikeudet ja yhdenvertaisuus on turvattu myös kansainvälisellä ihmisoikeussopimuksella eli YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevalla sopimuksella.

Mitä YK:n artikla tarkoittaa käytännössä, ja kenellä on velvollisuus turvata siinä mainitut oikeudet urheilun ja liikunnan maailmassa?

Lue: WeThe15-verkosto – Mina Mojtahedi: Yhdenvertaisuus on ihmisoikeuskysymys

 

 

Antti Sinisaari: Fyysiset esteet ja apuvälineiden kalleus ovat usein vammaisen ihmisen liikunnan ja urheilun tiellä

Antti Sinisaari on pitkäaikainen pyörätuolirugbyn Suomen maajoukkueen pelaaja. Hän on jäsenenä myös Suomen Paralympiakomitean urheilijavaliokunnassa.

– Yhdenvertaisuus merkitsee minulle sitä, että jokaisella on valinnan mahdollisuus ja vapaus harrastaa niitä lajeja ja niissä paikoissa kuin itse haluaa, urheilija kiteyttää mietteensä.

Sinisaari korostaa, että liikuntapaikkojen esteettömyys liittyy lähtemättömästi yhdenvertaiseen osallistumiseen ja mahdollisuuteen harrastaa liikuntaa. Osa liikuntapaikkojen esteettömyyttä on myös mahdollisuus osallistua tapahtumiin katsojana, toimitsijana tai valmentajana.

Miten esteettömyys toteutuu pyörätuolirugbyssa ja urheilijan vapaa-ajan liikuntaharrastuksissa? Mitä tulisi tehdä, jotta kaikilla olisi parempi mahdollisuus harrastaa liikuntaa ja urheilua?

Lue: WeThe15-urheilijat – Antti Sinisaari: Fyysiset esteet ja apuvälineiden kalleus ovat usein vammaisen ihmisen liikunnan ja urheilun tiellä

 

 

Vammaiset vaikuttajiksi -hankkeessa koulutetaan vammaisia henkilöitä urheilun ja liikunnan päättäville paikoille

Suomen Paralympiakomitean kaksivuotinen Vammaiset vaikuttajiksi -hanke koulutti ensimmäisen vuotensa aikana 15 hengen erän vaikuttamisesta kiinnostuneita vammaisia henkilöitä tavoittelemaan erilaisia vaikuttajan paikkoja etenkin urheilussa, mutta myös laajemmin yhteiskunnassa. Miksi on tärkeää, että urheilun ja liikunnan päättävissä elimissä on vammaisia henkilöitä?

– Vammaiset henkilöt urheilevat ja harrastavat liikuntaa siinä missä muutkin. Heidän harrastamisessaan on erityishuomiota vaativia asioita esimerkiksi esteettömyyteen ja erilaisiin tukipalveluihin liittyen. Siksi on tärkeää, että vammaisten henkilöiden tarpeet osataan huomioida urheiluun ja liikuntaan liittyvässä päätöksenteossa. Sama asia pätee kaikilla muillakin yhteiskunnan aloilla, eikä urheilu ole muusta yhteiskunnasta erillinen linnake, sanoo Paralympiakomitean yhteyspäällikkö Reeta Lindeman.

Mitä kaikkea koulutusohjelma pitää sisällään, ja mitä onnistumisia saatiin ensimmäisen vuoden aikana?

Lue: WeThe15-verkosto – Vammaiset vaikuttajiksi -hankkeessa koulutetaan vammaisia henkilöitä urheilun ja liikunnan päättäville paikoille

 

 

Suomen Latu: Luontoliikunta on terveystehdas ja tuottaa myös elämyksiä, joita kaikkien on saatava kokea

Ulkoilua ja liikunnallista elämäntapaa edistävälle Suomen Latu -järjestölle yhdenvertaisuus merkitsee sitä, että Euroopan unionin ulkoilullisimman kansan pitää tarjota ulkoilua kaikille.

– Se tarkoittaa, että ulkoilua pitää tarjota täällä niin maahanmuuttajille kuin erityisryhmillekin, kertoo toiminnanjohtaja Eki Karlsson.
Miksi luonnossa liikkumisen mahdollistaminen kaikille on tärkeää, ja millainen rooli Suomen Ladulla on tässä työssä?

Lue: WeThe15-verkosto – Suomen Latu: Luontoliikunta on terveystehdas ja tuottaa myös elämyksiä, joita kaikkien on saatava kokea

 

Suomen Paralympiakomitea tekee työtä yhdenvertaisen liikuntakulttuurin eteenpäin viemiseksi, ja jokainen voi osallistua työhön lahjoittamalla Paralympiarahastoon. Rahasto luo muun muassa mahdollisuuden vammaisille lapsille ja nuorille oman liikunnallisen polun ja aktiivisen elämäntavan löytämiseen. Lue lisää tarinastamme.

Lisää ajatuksia yhdenvertaisuudesta:

WeThe15: Kansallispuistoista kansainvälisiin pöytiin – Kuinka liikunnan ja urheilun yhdenvertaisuutta edistetään?

WeThe15: Mahdollisuuksia, yksilöllisiä tarpeita ja käytännön toimia

WeThe15: Mitä yhdenvertaisuus merkitsee? Urheilu-, järjestö- ja yritysmaailman toimijat kertovat ajatuksiaan