Maailman arvokkain pelipaita

WeThe15-kampanja kiinnittää huomion siihen 15 prosenttiin maailman väestöstä, jolla on jokin vamma, sekä heidän asemaansa yhteiskunnassa. Suomen Paralympiakomitean Vammaiset vaikuttajiksi -hankkeessa toistetaan mottona Ei mitään meistä ilman meitä, ja annetaan vammaisille henkilöille eväitä tavoitella vaikuttajan paikkoja etenkin urheilun ja liikunnan päätöksenteossa.

Kansainvälisen Paralympiakomitean IPC:n aloittama WeThe15-kampanja kiinnittää huomion 15 prosenttiin maailman väestöstä, jolla on jokin vamma. Tämä maailmalla 1,2 miljardin ja Suomessa 700 000 ihmisen joukko on liian iso sivuutettavaksi esimerkiksi yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa. Silti heidän äänensä pääsee vielä harvoin kuuluville.

Suomessa Paralympiakomitean kaksivuotinen Vammaiset vaikuttajiksi -hanke koulutti ensimmäisen vuotensa aikana 15 hengen erän vaikuttamisesta kiinnostuneita vammaisia henkilöitä tavoittelemaan erilaisia vaikuttajan paikkoja etenkin urheilussa, mutta myös laajemmin yhteiskunnassa. Miksi on tärkeää, että urheilun ja liikunnan päättävissä elimissä on vammaisia henkilöitä?

– Vammaiset henkilöt urheilevat ja harrastavat liikuntaa siinä missä muutkin. Heidän harrastamisessaan on erityishuomiota vaativia asioita esimerkiksi esteettömyyteen ja erilaisiin tukipalveluihin liittyen. Siksi on tärkeää, että vammaisten henkilöiden tarpeet osataan huomioida urheiluun ja liikuntaan liittyvässä päätöksenteossa. Sama asia pätee kaikilla muillakin yhteiskunnan aloilla, eikä urheilu ole muusta yhteiskunnasta erillinen linnake, sanoo Paralympiakomitean yhteyspäällikkö Reeta Lindeman.

Lindeman, joka edusti Suomea paralympialaisten uintikilpailuissa Ateenassa 2004, uskoo, että liittoihin ja seuroihin saadaan töihin ja luottamustehtäviin vammaisia osaajia, kunhan heitä vain on säännöllisesti mukana hakijoiden joukossa.

– Pyrimme antamaan koulutusohjelmassamme mukana oleville ihmisille työkaluja, jotta pätevät ihmiset tulisivat valituksi hakemiinsa paikkoihin. Lisäksi hankkeessa autetaan urheilujärjestöpuolta huomaamaan, että on olemassa motivoitunutta porukkaa tarjolla luottamustehtäviin, kun vain uskaltaa katsoa laaja-alaisesti, Lindeman toteaa.

 

 

Hankkeeseen liittyen on tulossa myös tutkija Kati Kauravaaran tekemä seurantatutkimus, jossa kartoitetaan kuinka paljon liikunta- ja urheilujärjestöissä on tällä hetkellä vammaisia henkilöitä luottamustehtävissä sekä kuinka paljon liikunta-alalla opiskelee vammaisia henkilöitä. Vastaava kartoitus tehdään uudelleen vuonna 2027.

Itse koulutusohjelma koostuu lähijaksoista, joilla on omat teemansa ja sen mukaan määräytyviä ulkopuolisia kouluttajia ja sparraajia. Lindeman kertoo, että ensimmäisen hankevuoden (2021) koulutusohjelma sujui yli odotusten.

– Ajattelimme etukäteen, että saisimme käyttää enemmän resursseja koulutettavien voimauttamiseen ja rohkaisemiseen, mutta porukka lähti voimaantumaan oma-aloitteisesti, se oli hurjaa aktivoitumista yli odotusten. Koulutettavat lähtivät hakeutumaan nopeasti vaikuttamisen paikoille. Joillain tähtäin oli politiikassa, osalle taas löytyi suoremmin urheilun piiristä paikkoja, Lindeman kertoo.

Ensimmäisen vuoden onnistumisista Lindeman nostaa esiin osallistujien erinomaisen suoriutumisen Ismo Jokisen pitämässä esiintymiskoulutuksessa, jossa haastettiin osallistujia epämukavuusalueelle esittämällä kärkkäitä kysymyksiä esimerkiksi yhdenvertaisuusasioihin liittyen.

– Järjestäjinä olimme myös hyvin onnellisia siitä, että ensimmäisellä kierroksella oli mukana kolme kehitysvammaista osallistujaa ja he pystyivät käymään koulutusohjelman läpi hienosti. Samat henkilöt markkinoivat sitten toisen hankevuotemme koulutusohjelmaa omissa verkostoissaan, Lindeman sanoo.

Nyt toukokuussa alkavaa vuoden 2022 koulutusohjelmaa odottaa jo uusi tulevien vaikuttajien joukko.

 

Suomen Paralympiakomitean Vammaiset vaikuttajiksi -hanketta (2021–2022) rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Ensimmäisen vuoden koulutusohjelmaan osallistuivat muun muassa paralympialaisissakin kilpailleet paraurheilijat uimari Meri-Maari Mäkinen ja pöytätenniksen pelaaja Aino Tapola, jotka vuonna 2021 valittiin myös Paralympiakomitean urheilijavaliokuntaan. Haku vuoden 2022 ohjelmaan päättyi tammikuun lopussa.

Suomen Paralympiakomitea tekee työtä yhdenvertaisen liikuntakulttuurin eteenpäin viemiseksi, ja jokainen voi osallistua työhön lahjoittamalla Paralympiarahastoon. Rahasto luo muun muassa mahdollisuuden vammaisille lapsille ja nuorille oman liikunnallisen polun ja aktiivisen elämäntavan löytämiseen. Lue lisää tarinastamme.

 

Lisää ajatuksia yhdenvertaisuudesta:

WeThe15-urheilijat – Antti Sinisaari: Fyysiset esteet ja apuvälineiden kalleus ovat usein vammaisen ihmisen liikunnan ja urheilun tiellä

WeThe15-verkosto – Mina Mojtahedi: Yhdenvertaisuus on ihmisoikeuskysymys

WeThe15-urheilijat – Henri Kössön tulevaisuudessa siintää ammattilaisura koripalloilijana

WeThe15: Kansallispuistoista kansainvälisiin pöytiin – Kuinka liikunnan ja urheilun yhdenvertaisuutta edistetään?

WeThe15 – Mahdollisuuksia, yksilöllisiä tarpeita ja käytännön toimia

Mitä yhdenvertaisuus merkitsee? Urheilu-, järjestö- ja yritysmaailman toimijat kertovat ajatuksiaan

Sitran asiantuntija: Paralympiarahasto lisää yhteiskunnallista tasa-arvoa