Maailman arvokkain pelipaita

Mitä yhdenvertaisuus tarkoittaa vertaistukea ja toimintaa vammaisille henkilöille tarjoavassa Uudenmaan CP-yhdistyksessä? Toiminnanjohtaja Sari Laiho kertoo.

Kansainvälisen Paralympiakomitean IPC:n aloittama WeThe15-kampanja kiinnittää huomion 15 prosenttiin maailman väestöstä, jolla on jokin vamma. Tämä maailmalla 1,2 miljardin ja Suomessa 700 000 ihmisen joukko on liian iso sivuutettavaksi esimerkiksi yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa. Kampanjan myötä haluamme tuoda esiin erilaisia näkemyksiä yhdenvertaisuudesta.

– Toivoisin, että yhdenvertaisuus kehittyisi tulevaisuudessa siihen suuntaan, että se olisi itsestäänselvyys myös muualla kuin meillä vammaisjärjestöissä tai vammaiskentällä toimiville, toteaa Uudenmaan CP-yhdistyksen toiminnanjohtaja Sari Laiho.

Laiho nostaa esiin tavoitteet edistää vammaisten henkilöiden näkyvyyttä ja toimijuutta myös urheilumaailmassa.

– Toive on, että olisi selkeää, että vammaiset ihmiset ovat aktiivisia toimijoita. Ollaan ja näytään erilaisilla paikoilla, mennään saleille, mennään kentille… Ollaan siellä aktiivisina urheilutoimijoina ja saadaan se ajatus, että jokainen voi omilla resursseillaan ja lähtökohdillaan harrastaa urheilua. Sitä varten vain tarvitaan fasiliteetit kuntoon.

Uudenmaan CP-yhdistyksessä yhdenvertaisuus on toiminnan ja tavoitteiden kulmakivi, ja Laiho korostaa ihmisten oikeutta yhdenvertaisuuteen kaikilla elämän osa-alueilla.

– Me olemme mukana erilaisissa kannanotoissa esimerkiksi kuljetuspalveluiden, avustajien ja muun henkilökohtaisen avun suhteen. Näiden asioiden pitää toimia ihmisillä, jotta yhdenvertaisuus toimii ja ihmiset voivat osallistua muun muassa liikuntaan ja kaikkeen muuhunkin. Kaikissa asioissa pitää nostaa esille se, että kaikilla ihmisillä tulee olla mahdollisuus mennä, tehdä, toimia ja saada siihen se apu mitä tarvitaan.

– Me kaikki ihmiset olemme yhdenvertaisia, ja toiveemme on, että se ymmärrettäisiin myös yhteiskunnassa ja mahdollistettaisiin erilaisin toimin. Haluaisin, että vammaiset ihmiset näkyisivät ihan kaikilla toiminnan saroilla nimenomaan yhdenvertaisina toimijoina. Eivät kohteina, vaan itse toimijoina.

Uudenmaan CP-yhdistys tarjoaa vertaistukea ja toimintaa henkilöille, joilla on cp-vamma, mmc-vamma tai hydrokefalia, sekä heidän läheisilleen. Toiminnan kohderyhmään kuuluvat myös muista neurologisista syistä syntymästään asti vammaiset henkilöt sekä henkilöt, joilla on motorisen oppimisen haasteita.

Suomen Paralympiakomitea tekee työtä yhdenvertaisen liikuntakulttuurin eteenpäin viemiseksi, ja jokainen voi osallistua työhön lahjoittamalla Paralympiarahastoon. Rahasto luo muun muassa mahdollisuuden vammaisille lapsille ja nuorille oman liikunnallisen polun ja aktiivisen elämäntavan löytämiseen. Lue lisää tarinastamme.

 

Lisää ajatuksia yhdenvertaisuudesta