Maailman arvokkain pelipaita

WeThe15-kampanja kiinnittää huomion siihen 15 prosenttiin maailman väestöstä, jolla on jokin vamma, sekä heidän asemaansa yhteiskunnassa. Mitä yhdenvertaisuus merkitsee ulkoilua ja liikunnallista elämäntapaa edistävän Suomen Ladun työssä?

Kansainvälisen Paralympiakomitean IPC:n aloittama WeThe15-kampanja kiinnittää huomion 15 prosenttiin maailman väestöstä, jolla on jokin vamma. Tämä maailmalla 1,2 miljardin ja Suomessa 700 000 ihmisen joukko on liian iso sivuutettavaksi esimerkiksi yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa. Kampanjan myötä haluamme tuoda esiin erilaisia näkemyksiä yhdenvertaisuudesta.

Mitä yhdenvertaisuus merkitsee ulkoilua ja liikunnallista elämäntapaa edistävälle Suomen Latu -järjestölle?

– Meille yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että jos olemme Euroopan unionin ulkoilullisin kansa, niin meidän pitää tarjota ulkoilua kaikille. Se tarkoittaa sitä, että ulkoilua pitää tarjota täällä niin maahanmuuttajille kuin erityisryhmillekin, kertoo toiminnanjohtaja Eki Karlsson.

 

 

Karlsson näkee luonnossa liikkumisen mahdollistamisen kaikille tärkeänä etenkin kahdesta syystä.

– Luontoliikunta on erittäin hyvä terveystehdas – mitä enemmän liikumme, sitä terveempinä täällä Suomessa pysymme. Toisaalta luontoliikunta on myös elämyksiä, joita kaikilla pitää olla mahdollisuus kokea.

Minkälainen rooli Suomen Ladulla on yhdenvertaisuuden edistämisessä?

– Suomen Latu edistää paljon erilaisia ulkoiluolosuhteita, kuten latuja tai talviuintipaikkoja, ja tässä työssä pystymme huomioimaan myös erityisryhmät. Lisäksi meidän tehtävänämme on viedä viestiä latuyhdistyksille siitä, kuinka he pystyvät tekemään luontoliikuntaa kaikille.

Kuinka esteetöntä luontoliikuntaa sitten käytännössä edistetään?

– On muutama tapa edistää sitä. Yksi esimerkki on paikalliset hankkeet, joissa olosuhteita saadaan esteettömiksi. Toinen on valtakunnallinen vaikuttaminen. Olemme muun muassa olleet tekemässä kansallista virkistyskäyttöstrategiaa, jossa esteettömyysasiat on hyvin huomioitu.

Mitä tulevaisuudessa pitäisi tehdä vielä paremmin, että luontoliikunta olisi todella esteetöntä ja kaikkien saavutettavissa?

– Suuri työ on edessä kunnilla ja kuntien olosuhdevastaavilla, jotta saadaan esteettömät luonto-olosuhteet parempaan kuntoon. Mutta vielä isompi asia on saada yhdistettyä yhdistyksiä, jotka ovat luontoliikunnan asialla ja esimerkiksi Paralympiakomitean jäsenyhdistyksiä. Eri tahot on saatava yhteen, jotta saadaan yhdistettyä voimavarat, Karlsson summaa.

Suomen Latu on liikuttamiseen ja ulkoilijoiden edunvalvontaan keskittynyt ulkoilujärjestö, johon kuuluu yli 90 000 jäsentä 184 yhdistyksessä. Suomen Latu edistää kaikenikäisten ulkoilua ja liikunnallista elämäntapaa – kaikkina vuodenaikoina. Järjestön tavoitteena on, että kaikki löytäisivät mielekkään tavan ulkoilla ja nauttia luonnosta.

Suomen Paralympiakomitea tekee työtä yhdenvertaisen liikuntakulttuurin eteenpäin viemiseksi, ja jokainen voi osallistua työhön lahjoittamalla Paralympiarahastoon. Rahasto luo muun muassa mahdollisuuden vammaisille lapsille ja nuorille oman liikunnallisen polun ja aktiivisen elämäntavan löytämiseen. Lue lisää tarinastamme.

Lisää ajatuksia yhdenvertaisuudesta:
WeThe15-verkosto – Vammaiset vaikuttajiksi -hankkeessa koulutetaan vammaisia henkilöitä urheilun ja liikunnan päättäville paikoille

WeThe15-urheilijat – Antti Sinisaari: Fyysiset esteet ja apuvälineiden kalleus ovat usein vammaisen ihmisen liikunnan ja urheilun tiellä

WeThe15-verkosto – Mina Mojtahedi: Yhdenvertaisuus on ihmisoikeuskysymys

WeThe15-urheilijat – Henri Kössön tulevaisuudessa siintää ammattilaisura koripalloilijana

WeThe15: Kansallispuistoista kansainvälisiin pöytiin – Kuinka liikunnan ja urheilun yhdenvertaisuutta edistetään?

WeThe15 – Mahdollisuuksia, yksilöllisiä tarpeita ja käytännön toimiaMitä yhdenvertaisuus merkitsee? Urheilu-, järjestö- ja yritysmaailman toimijat kertovat ajatuksiaan