Maailman arvokkain pelipaita

WeThe15-kampanja kiinnittää huomion siihen 15 prosenttiin maailman väestöstä, jolla on jokin vamma tai toimintarajoite, sekä heidän asemaansa yhteiskunnassa. Mitä kaikkea yhdenvertaisuus merkitsee elinsiirron saaneiden ja dialyysissä olevien etuja valvovassa Munuais- ja maksaliitossa?

Kansainvälisen Paralympiakomitean IPC:n aloittama WeThe15-kampanja kiinnittää huomion 15 prosenttiin maailman väestöstä, jolla on jokin vamma. Tämä maailmalla 1,2 miljardin ja Suomessa 700 000 ihmisen joukko on liian iso sivuutettavaksi esimerkiksi yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa. Kampanjan myötä haluamme tuoda esiin erilaisia näkemyksiä yhdenvertaisuudesta.

Myös pitkäaikaissairaus tai elinsiirto voivat aiheuttaa fyysisiä toimintarajoitteita ja asettaa ihmisen eriarvoiseen asemaan väestön enemmistöön nähden. Mitä yhdenvertaisuus tarkoittaa elinsiirron saaneiden ja dialyysissä olevien henkilöiden etuja valvovassa sekä heidän läheisiään auttavassa Munuais- ja maksaliitossa?

– Yhdenvertaisuus on meille aivan keskeinen asia. Me edistämme sitä, että kaikki saisivat yhdenvertaista ja tasa-arvoista hoitoa, ja sitä, että sosiaaliturva-asiat olisivat kunnossa meidän potilasryhmillemme, kertoo liiton puheenjohtaja Mikko Saarela.

Omien eturyhmien yhdenvertaisuuden edistämiseksi Munuais- ja maksaliitossa tehdään monenlaisia asioita. Liitto järjestää paljon kurssitoimintaa niin sairastuneille, elinsiirron saaneille, lapsiperheille kuin läheisillekin, mutta myös edunvalvonta on keskeinen osa toimintaa.

– Meillä on sekä eduskunnassa oma tukiryhmä, jonka kautta hoidamme asioita, että oma edunvalvontaa hoitava henkilö, joka hoitaa esimerkiksi potilaiden arkisia, edunvalvontaa vaativia asioita sekä huolehtii, että päätöksiä ja toimia saadaan yhdenvertaisesti. Lisäksi katsotaan, että sairaaloissa saadaan hoitoa samanarvoisesti, ja pyritään vaikuttamaan sosiaaliturvan ja Kelan etuuksiin, että ne olisivat kohdallaan.

 

 

Saarela kertoo munuais- ja maksasairauksista kärsivien ja elinsiirron saaneiden ihmisten kohtaavan monen näköisiä ennakkoluuloja ja ongelmia elämässään.

– Esimerkiksi maksasairauksista puhutaan yleensä niin, että alkoholi olisi aiheuttanut sairauden, vaikka tänä päivänä suurin osa näistä sairauksista ei ole alkoholin käytön seurausta. Tämä on yksi iso ongelma.

Saarela nostaa esiin myös liittonsa eturyhmien haasteet työllistymisessä.

– Jos esimerkiksi elinsiirron saaneena joutuu vaihtamaan raskaasta ammatista kevyempään, kyllä se työllistyminen vapailla työmarkkinoilla on aina hankalaa. Lisäksi taloudellinen tilanne tietenkin jo työllistymisen johdosta on usein hankala, ja sairastaminen on yleensäkin kallista Suomessa, vaikka meillä on tosi hyvät etuudet.

Mihin asioihin pitäisi tulevaisuudessa kiinnittää enemmän huomiota, että yhdenvertaisuus toteutuisi paremmin myös maksa- ja munuaispotilaiden sekä elinsiirron saaneiden henkilöiden osalta?

– Ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen diagnosointiin täytyy kiinnittää todella paljon huomiota. Meillä on Suomessa tutkimusten mukaan yli 500 000 ihmistä, jotka sairastavat tietämättään joko munuais- tai maksasairautta.

Myös alueellinen yhdenvertaisuus Suomessa on asia, jota Mikko Saarela korostaa tärkeänä tavoitteena.

– Me olemme pitkä maa ja meillä on pitkiä etäisyyksiä. Kaikilla pitäisi olla yhdenvertaiset mahdollisuudet saada hyvä hoitopaikka, hyvää hoitoa sekä lääkäripalveluita ja hoitopalveluita yleensäkin.

Munuais- ja maksaliitto (MuMa ry) tukee sairastuneiden ja elinsiirron saaneiden sekä heidän läheistensä hyvinvointia, ajaa heidän oikeuksiaan, jakaa luotettavaa tietoa ja kerää varoja muun muassa munuais- ja maksasairauksien tutkimukseen ja ennaltaehkäisyyn.

Suomen Paralympiakomitea tekee työtä yhdenvertaisen liikuntakulttuurin eteenpäin viemiseksi, ja jokainen voi osallistua työhön lahjoittamalla Paralympiarahastoon. Rahasto luo muun muassa mahdollisuuden vammaisille tai elinsiirron saaneille ja dialyysissa oleville lapsille ja nuorille oman liikunnallisen polun ja aktiivisen elämäntavan löytämiseen. Lue lisää tarinastamme.

 

Lisää ajatuksia yhdenvertaisuudesta:

WeThe15: Yhdenvertaista harrastamista, luontoelämyksiä ja ihmisoikeuksien turvaamista

WeThe15: Kansallispuistoista kansainvälisiin pöytiin – Kuinka liikunnan ja urheilun yhdenvertaisuutta edistetään?

WeThe15 – Mahdollisuuksia, yksilöllisiä tarpeita ja käytännön toimia

WeThe15 – Mitä yhdenvertaisuus merkitsee? Urheilu-, järjestö- ja yritysmaailman toimijat kertovat ajatuksiaan