Maailman arvokkain pelipaita

WeThe15-kampanja kiinnittää huomion siihen 15 prosenttiin maailman väestöstä, jolla on jokin vamma, sekä heidän asemaansa yhteiskunnassa. Mitä yhdenvertaisuus merkitsee Metsähallituksen Luontopalveluille, ja mitä siellä tällä hetkellä tehdään yhdenvertaisuuden edistämiseksi?

Kansainvälisen Paralympiakomitean IPC:n aloittama WeThe15-kampanja kiinnittää huomion 15 prosenttiin maailman väestöstä, jolla on jokin vamma. Tämä maailmalla 1,2 miljardin ja Suomessa 700 000 ihmisen joukko on liian iso sivuutettavaksi esimerkiksi yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa. Kampanjan myötä haluamme tuoda esiin erilaisia näkemyksiä yhdenvertaisuudesta.

Metsähallituksen Luontopalvelut vastaa suomalaisista luonnonsuojelualueista ja kansallispuistoista, ja ylläpitää esimerkiksi reittejä ja opasteita sekä muita luonto- ja verkkopalveluita. Suomen kansallispuistoissa vierailtiin vuonna 2021 ennätykselliset yli 4 miljoonaa kertaa, ja Metsähallitus on viime vuosina investoinut merkittävästi myös luontokohteiden esteettömyyteen.

Mitä yhdenvertaisuus Luontopalveluiden työssä merkitsee?

– Yhdenvertaisuus merkitsee meille sitä, että yritämme mahdollistaa mahdollisimman monelle pääsyn luontoon, vastaa Luontopalveluiden erikoissuunnittelija Laura Lehtonen.

 

 

Mitä Metsähallitus on tähän mennessä jo tehnyt esteettömän retkeilyn ja luontoliikunnan hyväksi?

– Olemme Metsähallituksessa heränneet tähän asiaan muutaman viime vuoden aikana. Siinä suurena apuna ovat olleet erilaiset hankkeet, joissa olemme olleet mukana ja joissa olemme tehneet konkreettisia saavutettavuutta parantavia toimenpiteitä tietyillä luontokohteilla. Viime syksynä rakensimme Linnasaaren kansallispuistoon uutta esteetöntä reitistöä ja luontokohdetta kaikkine palveluineen, ja muun muassa Kurjenrahkan kansallispuistoon on saatu uusi eheä ja esteetön luontokohde.

Entä minkälaista työtä tällä hetkellä tehdään?

– Tällä hetkellä koulutamme omaa henkilökuntaamme Paralympiakomitean ja Invalidiliiton asiantuntijoiden avulla. Myös esimerkiksi eripuolille Hossan kansallispuistoa on suunnitteilla uusia avauksia. On menossa paljon suunnittelua ja toteutusta eri puolilla Suomea.

Mitä tulevaisuudessa tulisi vielä tehdä, että luontoretkeily ja -liikunta olisi vielä yhdenvertaisempaa kaikille?

– Tämä on minusta sellainen alue, jossa yhteistyö on hirveän tärkeää. Meillä voi olla tietynlaista osaamista, mutta esteettömyys on asia, josta on saatava tietämystä Metsähallituksen ulkopuolelta. Juuri Invalidiliitolta, Paralympiakomitealta ja erilaisilta kokemusasiantuntijoilta – eli yhteistyötä lisää eri toimijoiden välille. Ja sitten vielä enemmän luontokohteita tarjolle ihmisille.

 

Metsähallitus vastaa monenlaisten julkisten hallintotehtävien hoitamisesta valtion mailla ja vesillä. Luontopalveluiden vastuulla on suurin osa Suomen suojelualueverkostoa, esimerkiksi kansallispuistot, luonnonpuistot, Lapin erämaa-alueet ja valtion retkeilyalueet. Luontopalvelut hoitaa myös useita kulttuuriperintökohteita, tuottaa maksuttomia retkeilypalveluja ja ylläpitää reittejä, taukopaikkoja, opasteita ja verkkopalveluja. Metsähallituksen ylläpitämältä Luontoon.fi-sivustolta löytyy tietoa jo yli 70 esteettömästä luontokohteesta ympäri Suomea.

Suomen Paralympiakomitea tekee työtä yhdenvertaisen liikuntakulttuurin eteenpäin viemiseksi, ja jokainen voi osallistua työhön lahjoittamalla Paralympiarahastoon. Rahasto luo muun muassa mahdollisuuden vammaisille tai elinsiirron saaneille ja dialyysissa oleville lapsille ja nuorille oman liikunnallisen polun ja aktiivisen elämäntavan löytämiseen. Lue lisää tarinastamme.

 

Lisää ajatuksia yhdenvertaisuudesta:

WeThe15-verkosto – Marita Kokkonen: ”Sovellettu judo ei ole mitään muuta kuin judoa”

WeThe15-verkosto – Kehitysvammatuki 57: Kun pääsee harrastamaan liikuntaa, pääsee osaksi ryhmää

WeThe15-verkosto – SYKE ry: Hyvällä kunnolla on suuri vaikutus sydän- tai keuhkosiirrokkaan elämään

WeThe15-verkosto – Munuais- ja maksaliitto tavoittelee yhdenvertaista hoidonsaantia ja parempaa sairauksien ennaltaehkäisyä koko Suomeen

WeThe15: Yhdenvertaista harrastamista, luontoelämyksiä ja ihmisoikeuksien turvaamista