Maailman arvokkain pelipaita

WeThe15-kampanja kiinnittää huomion siihen 15 prosenttiin maailman väestöstä, jolla on jokin vamma, sekä heidän asemaansa yhteiskunnassa. Mitä kaikkea yhdenvertaisuudesta ajatellaan Kehitysvammaisten Tukiliiton Malike-toiminnassa?

Kansainvälisen Paralympiakomitean IPC:n aloittama WeThe15-kampanja kiinnittää huomion 15 prosenttiin maailman väestöstä, jolla on jokin vamma. Tämä maailmalla 1,2 miljardin ja Suomessa 700 000 ihmisen joukko on liian iso sivuutettavaksi esimerkiksi yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa. Kampanjan myötä haluamme tuoda esiin erilaisia näkemyksiä yhdenvertaisuudesta.

Kehitysvammaisten Tukiliiton Malike-toiminta on saanut nimensä sanoista ”matkalle, liikkeelle, keskelle elämää”. Toiminnan keskiössä on tarjota osallistumisen mahdollisuuksia niille, jotka tarvitsevat apuvälineen ja toisen ihmisen apua liikkuakseen ja osallistuakseen.

Toimintaan kuuluu muun muassa tiedon lisäämistä, kouluttamista, toimintavälinekokeiluja ja neuvontaa. Mitä kaikkea yhdenvertaisuus tarkoittaa Malikkeen ajatusmaailmassa?

– Yksinkertaisesti sitä, että ihmiset pääsisivät matkalle, liikkeelle, keskelle elämää – tekemään ihan niitä samoja asioita mitä me muutkin tehdään, mitä me haluamme tehdä. Että jokaisella olisi yhdenvertainen oikeus valita asioita ja vaikuttaa niihin, kertoo Malike-toiminnan johtava asiantuntija Susanna Tero.

 

 

Millä tavoin Malikkeen toiminnassa vaikutetaan yhdenvertaisuuden edistymiseen?

– Me vaikutamme siihen, että toimintavälineitä saisi enemmän. Eli niitä välineitä, joilla pystyy laajentamaan arkista elinpiiriä laajemmalle. Päivittäisten toimintojen apuvälineillä ei päästä esimerkiksi helposti metsään tai liikkumaan ulkona.

Tero kertoo, että Malikkeella halutaan lisätä sekä tietoa että kokemuksia.

– Sitä kautta pääsemme vaikuttamaan siihen, että ihmiset löytäisivät uusia mahdollisuuksia. Ja tietysti haluamme vaikuttaa siihen, että välineitä myönnettäisiin helpommin ja hankittaisiin niitä lähemmäs käyttäjiä.

Mitkä asiat Teron mielestä edistävät eri tavoin liikkuvien ihmisten osallistumista?

– Ensimmäisenä se, että saa henkilökohtaista apua, eli on tukea tekemiseen. Sitä kautta voi myös saada motivaatiota ja kannustusta.

Toisena tärkeänä edistäjänä Tero nostaa kuljetuspalvelut ja kolmantena tulkkauspalvelut.

–Näiden pitää toimia, että jokainen pääsee myös oman kunnan yli tarvittaessa ja tulee ymmärretyksi ja saa infoa ymmärrettävällä kielellä. Ja sitten tietysti sen, että saa niitä tarvittavia välineitä oikea-aikaisesti käyttöön, tietenkin mahdollisimman läheltä.

Mitä tulevaisuudessa pitäisi tehdä, että kaikilla ihmisillä olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua?

– No, ihan ensimmäisenä se, että lakia tulkittaisiin niin kuin sinne on kirjoitettu, eikä sovelleta jollakin eri tavalla. Myös meidän kaikkien pitäisi tehdä tekoja osallistumisen, esteettömyyden ja saavutettavuuden eteen ja sitä kautta toteuttaa myös YK:n vammaisten oikeuksien sopimusta.

 
Malikkeen tehtävänä on edistää vaikeasti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia osallistua ja saada kokemuksia uusista asioista toimintavälineitä hyödyntäen. EU:n komission pilottihankkeena Pirkanmaan ja Pohjois-Karjalan alueella 1997 alkunsa saanutta Malike-toimintaa tehdään kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä oikeuksia puolustavan ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestö Tukiliiton alaisuudessa.

Suomen Paralympiakomitea tekee työtä yhdenvertaisen liikuntakulttuurin eteenpäin viemiseksi, ja jokainen voi osallistua työhön lahjoittamalla Paralympiarahastoon. Rahasto luo muun muassa mahdollisuuden vammaisille tai elinsiirron saaneille ja dialyysissa oleville lapsille ja nuorille oman liikunnallisen polun ja aktiivisen elämäntavan löytämiseen. Lue lisää tarinastamme.

 

Lisää ajatuksia yhdenvertaisuudesta:

WeThe15-verkosto – Vi också -hankkeen Lotta Nylund toivoo, että suomalaisessa paraurheilussa tehtäisiin enemmän työtä yli kielirajojen

WeThe15-urheilijat – Special Olympics-urheilija Esa Peltonen haluaa edistää yhdenvertaisuutta niin liikuntaneuvojana kuin politiikassa

WeThe15-verkosto – Metsähallituksen Luontopalvelut: Yhteistyöllä lisää esteettömiä luontokohteita

WeThe15: Kansallispuistoista kansainvälisiin pöytiin – Kuinka liikunnan ja urheilun yhdenvertaisuutta edistetään?

Sitran asiantuntija: Paralympiarahasto lisää yhteiskunnallista tasa-arvoa