Maailman arvokkain pelipaita

WeThe15-kampanja kiinnittää huomion siihen 15 prosenttiin maailman väestöstä, jolla on jokin vamma, sekä heidän asemaansa yhteiskunnassa. Mitä kaikkea yhdenvertaisuus merkitsee harrastustoimintaa erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille järjestävässä Mahdollisuus Lapselle ry:ssä?

Kansainvälisen Paralympiakomitean IPC:n aloittama WeThe15-kampanja kiinnittää huomion 15 prosenttiin maailman väestöstä, jolla on jokin vamma. Tämä maailmalla 1,2 miljardin ja Suomessa 700 000 ihmisen joukko on liian iso sivuutettavaksi esimerkiksi yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa. Kampanjan myötä haluamme tuoda esiin erilaisia näkemyksiä yhdenvertaisuudesta.

Pääkaupunkiseudulla toimiva Mahdollisuus Lapselle ry, Malary, järjestää erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille vapaa-ajantoimintaa sekä kuntoutumista tukevaa toimintaa. Liikunnalla on iso rooli, sillä yhdistyksen palveluista laajin, Kunnon Huone -niminen kokonaisuus, tuo tarjolle erilaisia ryhmäliikuntamahdollisuuksia.

– Meillä on kuntosaliryhmiä, pallopeliryhmiä, uintiryhmiä, ja itse asiassa olemme yrittäneet saada sellaisenkin liikuntaan liittyvän kuin E-Sports-digiliikuntaryhmän liikkeelle, kertoo toiminnanjohtaja Anna-Mari Laitila.

Minkälainen merkitys yhdenvertaisuudella on yhdistyksessä, joka palvelee laajaa, kukin omanlaistaan tukea kaipaavaa lasten ja nuorten joukkoa?

– Meidän omassa toiminnassamme yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että lapset, nuoret ja nuoret aikuiset voivat täällä toimia omana itsenään, ja he saavat sellaista tukea kuin yksilökohtaisesti tarvitsevat sitä varten, että harrastustoiminta on heille mielekästä. Se tarkoittaa myös perheiden kokemusta siitä, että täällä ollaan kaikki yhdenvertaisesti, Laitila sanoo.

Yhdenvertaisuutta ei Laitilan mukaan kovin paljoa arkihulinan keskellä mietitä, jos puhutaan pelkästä yhdistyksen omasta toiminnasta. Malaryssa autetaan jokaista juuri sen verran kuin kukin tarvitsee.

– Valitettavasti ulkopuolelta näkyy kuitenkin, miten yhdenvertaisuus toimii yhteiskunnassa, ja se tuo kieltämättä haasteita tänne meidänkin toiminnan toimivuuteen. Meille on tärkeää, että yhdenvertaisuus näkyy siten, että kaikilla on täällä mukava olla, kaikki saavat osallistua sellaiseen harrastustoimintaan, mikä on omasta mielestä kivaa, ja kaikki kokevat keskenään olevansa täällä yhdenvertaisia ja saavat toisistaan kavereita.

Laitila peräänkuuluttaa yksilöllisyyden huomioimista myös yhteiskunnallisesti yhdenvertaisuutta rakentaessa.

– Toivoisin, että yhdenvertaisuus olisi sillä tavalla yksilöllistä, että pystyttäisiin katsomaan mitkä ovat kunkin ihmisen tarpeet ja tuen määrä, että hän kokee olevansa toimija ja osallistuvansa oman elämänsä asioihin yhdenvertaisesti. Eikä tarvitse kokea, että on hieman enemmän haasteita kuin muilla ihmisillä.

Tulevaisuudessa Laitila toivoo yhdenvertaisuuden olevan niin vahvaa, ettei Mahdollisuus Lapselle ry:n kaltaista toimijaa enää tarvittaisi. Hän on kuitenkin skeptinen sen suhteen, että tähän tilanteeseen päästäisiin lähitulevaisuudessa.

– Ideaalitilanne olisi, ettei meitä enää ole. Silloin kaikki palvelut, jotka ovat ihmisille yhteiskunnassa tärkeitä, toimisivat niin hyvin, että meistä kuka vain saisi niiden kautta tarvittavan avun ja tuen. Jokainen kokisi olevansa osa porukkaa ja tekevänsä omalla vapaa-ajallaan niitä asioita, joista tykkää.

 

Mahdollisuus Lapselle ry edistää erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten elämänlaatua ja osallisuutta yhteiskunnassa yhdenvertaisesti. Lisäksi se tukee heidän mahdollisuuksiansa kehittyä kykyjensä mukaan. Jokaisen yksilölliset tarpeet huomioiva toiminta rakennetaan lasten, nuorten ja nuorten aikuisten toimintakyvyn ehdoilla, ilman diagnoosi- tai ikärajoja. Erilaisten harrastusryhmien lisäksi yhdistys tarjoaa kuntosalilla yksilöohjausta, fysio- ja toimintaterapiaa sekä tulevaisuuden suunnittelussa auttavaa NUOTTI-valmennusta.

Suomen Paralympiakomitea tekee työtä yhdenvertaisen liikuntakulttuurin eteenpäin viemiseksi, ja jokainen voi osallistua työhön lahjoittamalla Paralympiarahastoon. Rahasto luo muun muassa mahdollisuuden vammaisille lapsille ja nuorille oman liikunnallisen polun ja aktiivisen elämäntavan löytämiseen. Lue lisää tarinastamme.

 

Lisää ajatuksia yhdenvertaisuudesta:

WeThe15-tukijoukot – Kalevala Koru haluaa monipuolistaa naiseuden kuvastoa

WeThe15-tukijoukot – Urhea: On kuunneltava ja katsottava maailmaa omaa pientä kulmaa laajemmin

Mitä yhdenvertaisuus merkitsee? Urheilu-, järjestö- ja yritysmaailman toimijat kertovat ajatuksiaan