Maailman arvokkain pelipaita

WeThe15-kampanja kiinnittää huomion siihen 15 prosenttiin maailman väestöstä, jolla on jokin vamma, sekä heidän asemaansa yhteiskunnassa. Mitä yhdenvertaisuus merkitsee Piritta Asuntan työssä suomalaisten liikuntaa ja liikkumista edistävän Likes by Jamkin johtavana asiantuntijana, ja millä keinoin vammaisten henkilöiden liikkumista voidaan nykytutkimuksen pohjalta edistää?

Kansainvälisen Paralympiakomitean IPC:n aloittama WeThe15-kampanja kiinnittää huomion siihen 15 prosenttiin maailman väestöstä, jolla on jokin vamma.

Tämä maailmalla 1,2 miljardin ja Suomessa 700 000 ihmisen joukko on liian iso sivuutettavaksi esimerkiksi yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa, mutta silti niin tapahtuu edelleen usein. Kampanjan myötä haluammekin tuoda esiin erilaisia näkemyksiä yhdenvertaisuudesta sekä ajatuksia sen edistämisestä etenkin liikunnan ja urheilun osalta.

Aiemmin Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKESinä tunnettu, nykyinen Likes by Jamk edistää suomalaista liikuntaa ja liikkumista osana Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikköä. Mitä yhdenvertaisuus merkitsee Likesin johtavan asiantuntijan Piritta Asuntan näkökulmasta?

– Yhdenvertaisuus merkitsee minulle tärkeää arvoa, jonka eteen haluan työskennellä. Haluan tutkia ja edistää ihmisten yhdenvertaisia liikkumisen mahdollisuuksia.

Asunta kertoo, että vammaisten henkilöiden huomioiminen liikuntatutkimuksessa on tärkeää monesta näkökulmasta:

– Jos mietitään vaikka lapsia ja nuoria, on erittäin tärkeää, että he pääsevät mukaan kansallisiin väestötasoisiin tutkimuksiin, esimerkiksi kouluissa, joissa selvitetään liikkumista ja liikuntakäyttäytymistä. Näin saadaan heidän äänensä kuuluviin, ja he saavat tietoa omasta toimintakyvystään ja liikkumisesta.

Huomioiminen tutkimuksissa on tärkeää myös liikunnan edistämiseksi tehtävän työn kannalta:

– Niin saamme tietoa toimintarajoitteisten ja vammaisten henkilöiden liikkumisesta, jotta voimme edistää heidän liikkumistaan ja poistaa mahdollisia esteitä.

 

 

Asunta toteaa yhdenvertaiseen liikuntakulttuuriin olevan vielä pitkä matka, mistä kertovat neljä tärkeää huomiota toimintarajoitteisten lasten ja nuorten harrastamisesta ja liikkumisesta tämänhetkisessä Suomessa:

– Toimintarajoitteiset lapset ja nuoret harrastavat vähemmän kuin vertaiset. Myös sukupuolten välillä on eroa: pojat ovat aktiivisempia kuin tytöt. Lisäksi ohjattua liikuntaa harrastetaan enemmän kuin omatoimista liikkumista, ja huoltajien merkitys korostuu suuremmin lasten ja nuorten harrastamisessa.

Mitä sitten pitäisi tehdä, että vammaiset ja toimintarajoitteiset lapset ja nuoret liikkuisivat ja harrastaisivat enemmän? Asuntalla on mielessä niin ikään neljä ratkaisua:

– Tarvitaan lisää tutkimusta, jossa heidät on huomioitu, sekä enemmän esteettömiä liikuntapaikkoja. Meidän tulee tukea urheiluseuroja paremmin, jotta seurat pystyvät järjestämään inklusiivista toimintaa kaikille lapsille ja nuorille. Ja sitten on huomioitava, että vammaispalvelut mahdollistavat liikkumisen yhdenvertaisen harrastamisen.

 

Piritta Asunta on johtava asiantuntija Likes by Jamk -tutkimuskeskuksessa, joka tuottaa ja kokoaa monitieteistä tutkimus- ja asiantuntijatietoa liikunnasta ja liikkumisesta päätöksentekijöille. Tietoa voi hyödyntää esimerkiksi hyvinvointikertomuksissa, investointipäätöksissä ja eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä.

Asunnan työnkuva pitää sisällään soveltavan liikunnan sekä yhdenvertaisten liikunta- ja liikkumismahdollisuuksien turvaamisen teemoja laajalla sektorilla, jotta Likesin tavoite, jotta jokainen liikkuisi riittävästi, toteutuisi myös tukea tarvitsevien ja toimintarajoitteisten henkilöiden kohdalla. Työnkuvaan kuuluu tutkimusta ja kehittämistä ja toimimista laaja-alaisissa soveltavaan liikuntaan liittyvissä verkostoissa sekä yhteiskunnallisia luottamustehtäviä niin kansainvälisellä kun kansallisella tasolla.

Suomen Paralympiakomitea tekee työtä yhdenvertaisen liikuntakulttuurin eteenpäin viemiseksi, ja jokainen voi osallistua työhön lahjoittamalla Paralympiarahastoon. Rahasto luo muun muassa mahdollisuuden vammaisille lapsille ja nuorille oman liikunnallisen polun ja aktiivisen elämäntavan löytämiseen. Lue lisää tarinastamme.

 

Lisää ajatuksia yhdenvertaisuudesta:

WeThe15-urheilijat – Matti Sairanen: Taekwondotreeneissä yritetään ymmärtää kaikkien tarpeita ja saada ne täytettyä

WeThe15-verkosto – Kiljavan opistolla pyritään huomioimaan niin opiskelijat kuin luontomatkailun asiakkaat yksilöinä

WeThe15: Mitä kaikkea yhdenvertaisuus voi olla suomalaisessa liikunnassa ja urheilussa, ja kuinka se toteutuu tällä hetkellä?

Mitä yhdenvertaisuus merkitsee? Urheilu-, järjestö- ja yritysmaailman toimijat kertovat ajatuksiaan

Sitran asiantuntija: Paralympiarahasto lisää yhteiskunnallista tasa-arvoa