Maailman arvokkain pelipaita

WeThe15-kampanja kiinnittää huomion siihen 15 prosenttiin maailman väestöstä, jolla on jokin näkyvä tai näkymätön vamma. Mitä ajatuksia yhdenvertaisuudesta on Suomen Paralympiajoukkueen virallisena harjoituskeskuksena toimivan Liikuntakeskus Pajulahden taustalla?

Kansainvälisen Paralympiakomitean IPC:n aloittama WeThe15-kampanja kiinnittää huomion 15 prosenttiin maailman väestöstä, jolla on jokin vamma. Tämä maailmalla 1,2 miljardin ja Suomessa 700 000 ihmisen joukko on liian iso sivuutettavaksi esimerkiksi yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa. Kampanjan myötä haluamme tuoda esiin erilaisia näkemyksiä yhdenvertaisuudesta.

Lahden Nastolassa sijaitseva Liikuntakeskus Pajulahti toimii Suomen Paralympiakomitean ja Olympiakomitean virallisena valmennuskeskuksena. Miten ensimmäisessä ja toistaiseksi Suomen ainoassa paraurheiluun keskittyvässä valmennuskeskuksessa on päädytty edelläkävijän rooliin edistämään yhdenvertaisuutta huippu-urheilun valmennus- ja kehitystyössä?

– Me lähdemme siitä, että urheilu ja liikunta on kaikille. Se on tarkoittanut jo yli ajan esimerkiksi ratkaisuja siinä, kun tehdään tänne valmennuksen olosuhteita – tehdään niistä kerralla esteettömiä, kertoo Pajulahden valmennuskeskuksen johtaja Tero Kuorikoski.

Kuorikoski ajattelee Pajulahden nykyisen aseman liittyvän myös laajempaan asennoitumistapaan yhdenvertaisuuden suhteen.

– Se ei ole pelkästään sitä, että tilaratkaisut palvelevat Paralympic Training Centerin juttuja, vaan myös sitä, että tietynlainen henkinen esteettömyys on siinä mukana.

 

 

Osallisuutta niin urheilijoiden, työntekijöiden kuin opiskelijoiden keskuudessa ja mahdollisuuksia myös vähävaraisten urheilulle

Mitä urheilun ja liikunnan yhdenvertaisuutta edistäviä toimia Pajulahdessa tehdään?

– Voi sanoa, että paraurheilu on muodollisesti meidän erityistehtävä, mutta se on kyllä meidän dna:ssa ihan toiminnallisestikin. Sen ohella myös tuki vähävaraisten urheilun mahdollistamiseksi on meille olennainen juttu.

– Meillä on myös vamman tai rajoitteen omaavia henkilöitä henkilökunnassa töissä, mikä on meille tärkeää. Heitä kuuluu myös opiskelijaporukkaan – mehän olemme oppilaitos myös, Kuorikoski jatkaa.

Pajulahdessa pidetään tärkeänä kuulla paraurheilijoiden ääntä toimintaa suunnitellessa ja päätöksiä tehdessä.

– Meillä järjestetään esimerkiksi ensi kesänä European Para Youth Games -kilpailut, ja heitämme suoraan nuorten paralympiaryhmälle ohjelman ideoitavaksi. Ei siis itse päätetä, mitä nuoret haluavat oheisohjelmalta, vaan annetaan nuorten itse suunnitella.

Mitä Pajulahti voisi tulevaisuudessa tehdä vielä enemmän yhdenvertaisen liikunnan ja urheilun eteen?

– Paljon on semmoisia teknisiä ratkaisuja, että tietyt tilat voivat vielä paremmin palvella paraurheilua. Mutta jos valitsee yhden teeman, niin se on ilman muuta se, kuinka hyvin vamman tai rajoitteen omaavat ihmiset pääsevät kiinni omaan liikkujan ja urheilijan polkuunsa. Siinä auttavat esimerkiksi Para Talent Day -tapahtumat, joita jo järjestetään, mutta näissä ollaan vielä alkumatkalla.

Tero Kuorikosken omassa työelämässä yhdenvertaisuusasiat ovat nousseet jo monin tavoin esiin hänen toimiessaan eri tehtävissä.

– Jos tätä nykyistä työtä ajattelee, yhtenä konkreettisena muotona voisi mainita, että Pajulahdessa me olemme tosiaan Suomen ainoa Olympic & Paralympic Training Center. Kun joskus yleisessä puheessa se Olympic haukkaa pikkuisen isomman huomion, niin itse haluaa tietysti tuoda esiin, että meille molemmat ovat täysin tasaveroisia liikkeitä, ja sellaisina niistä halutaan myös puhua.

 

Liikuntakeskus Pajulahti on 1929 perustettu liikuntakeskus, joka on kasvanut naisten voimistelu- ja kesäkodista 100 henkilöä työllistäväksi urheilun, liikunnan ja hyvinvoinnin keskukseksi. Suomen Paralympiakomitean ja Olympiakomitean ainoana virallisena valmennuskeskuksena Pajulahti kehittää urheilua ja valmennusta yhdessä lajiliittojen kanssa. Ministeriön myöntämänä erityistehtävänä Pajulahdessa keskitytään erityisesti kestävyyden ja vammaisurheilun kehittämiseen.

Suomen Paralympiakomitea tekee työtä yhdenvertaisen liikuntakulttuurin eteenpäin viemiseksi, ja jokainen voi osallistua työhön lahjoittamalla Paralympiarahastoon. Rahasto luo muun muassa mahdollisuuden vammaisille lapsille ja nuorille oman liikunnallisen polun ja aktiivisen elämäntavan löytämiseen. Lue lisää tarinastamme.

 

Lisää ajatuksia yhdenvertaisuudesta:

WeThe15-verkosto – Urheiluvaikuttaja Emma Terho edistää myös yhdenvertaisuutta kansainvälisissä pöydissä

WeThe15-verkosto – Autismiyhdistys PAUT: Yhdenvertaiseen harrastamiseen ei kuulu poislähettämisen kulttuuri

Mahdollisuuksia, yksilöllisiä tarpeita ja käytännön toimia

Mitä yhdenvertaisuus merkitsee? Urheilu-, järjestö- ja yritysmaailman toimijat kertovat ajatuksiaan