Maailman arvokkain pelipaita

WeThe15-kampanja kiinnittää huomion siihen 15 prosenttiin maailman väestöstä, jolla on jokin vamma, sekä heidän asemaansa yhteiskunnassa. Mitä kaikkea yhdenvertaisuus merkitsee Paralympiakomitean Valtti-ohjelmassa liikuntaharrastuksia vammaisille ja erityistä tukea tarvitseville nuorille etsivälle Heidi Takalalle?

Kansainvälisen Paralympiakomitean IPC:n aloittama WeThe15-kampanja kiinnittää huomion siihen 15 prosenttiin maailman väestöstä, jolla on jokin vamma. Tämä maailmalla 1,2 miljardin ja Suomessa 700 000 ihmisen joukko on liian iso sivuutettavaksi esimerkiksi yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa, mutta silti niin tapahtuu edelleen usein.

Kampanjan myötä haluamme tuoda esiin erilaisia näkemyksiä yhdenvertaisuudesta sekä ajatuksia sen edistämisestä etenkin liikunnan ja urheilun osalta.

Suomen Paralympiakomitean Valtti-ohjelmassa etsitään yhdessä Valtti-ohjaajan kanssa sopivia liikuntaharrastuksia vammaisille ja erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. Tavoitteena on löytää kokeilemalla omalta tuntuva laji ja harrastus, joka aikataulujen ja harrastuspaikan puolesta sopii myös lapsen tai nuoren perheelle.

Fysioterapeuttiopiskelija Heidi Takala on toiminut ohjelmassa Valtti-ohjaajana. Mitä ajatuksia hänessä herää yhdenvertaisuudesta?

– Yhdenvertaisuus on tietysti tosi tärkeä asia meille kaikille. Että me saadaan olla semmoisia kuin me ollaan, saadaan toteuttaa itseämme ja tarvittaessa saadaan siihen tukea ja apua just sen verran kuin me tarvitaan. Ja saadaan mennä ja tulla ja olla ihmisinä niin tärkeitä kuin me ollaan.

 

 

Millaisia kokemuksia Valttina toimiminen Heidin mielestä antaa?

– Olen saanut Valttina toimiessa tosi paljon kokemuksia – päässyt näkemään soveltavaa liikuntaa, kohdannut erilaisia ihmisiä, päässyt tekemään heidän kanssaan… Ehdottomasti paras muisto Valttina olemisesta oli kyllä löytää se harrastus omalle Valtti-lapselle. Päästiin kokeilemaan erilaisia asioita, ja tietysti se liikunnan ilo, mikä siitä saatiin.

Valtti-ohjaajina toimii erityisesti kuntoutus-, liikunta- ja sosiaalialan opiskelijoita. Ohjelmassa pääsee täydentämään niin osaamistaan kuin koulutustaankin. Mitä Valttina toimiminen antoi Heidille opiskelujen suhteen?

– Valttina toimiminen täydensi fysioterapiaopintojani niin, että opin paremmin kohtaamaan ihmisiä, sain harjoitusta soveltavaan liikuntaan, tapasin paljon erilaisia ihmisiä ja päästiin kokeilemaan harrastuksia.

Minkälaisen viestin Heidi haluaisi lähettää muille opiskelijoille?

– Kannustan kaikkia lähtemään mukaan tähän Valtti-toimintaan. Se antaa tosi paljon jo kouluajalle, mutta myös sitten myöhemmin työuralle. Valtti on ohjannut minua nykyiselle työpolulleni, siihen mitä teen tänä päivänä.

Entä millä tavoin yhdenvertaisuuden pitäisi Heidin mielestä vielä kehittyä Suomessa?

– Yhdenvertaisuuden tulisi tulevaisuudessa kehittyä vielä aika paljon. Ihmisillä tulee olla kaikilla pääsy paikkoihin ja toteuttamaan itseään, tekemään asioita, mitä haluaa. Valttina toimiessa olen kokenut päässeeni vaikuttamaan siihen, että yhdenvertaisuus kehittyy.

 

Valtti-ohjelman avulla pyritään löytämään erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille liikuntaharrastus. Ohjelmaan valitut 6–23-vuotiaat saavat oman henkilökohtaisen Valtin, joka toimii liikuntakaverina ja harrastuksen pariin saattajana. Valtti etsii ohjattavalleen vähintään neljä liikuntakokeilumahdollisuutta ja on mukana kokeilemassa tukena, kannustajana ja kaverina.

Suomen Paralympiakomitea tekee työtä yhdenvertaisen liikuntakulttuurin eteenpäin viemiseksi, ja jokainen voi osallistua työhön lahjoittamalla Paralympiarahastoon. Rahasto luo muun muassa mahdollisuuden vammaisille lapsille ja nuorille oman liikunnallisen polun ja aktiivisen elämäntavan löytämiseen. Lue lisää tarinastamme.

 

Lisää ajatuksia yhdenvertaisuudesta:

WeThe15-verkosto – Aspa-säätiö: ”On tärkeää, että jokainen asiakas kohdataan omana itsenään”

WeThe15-verkosto – FC Kasiysi: ”Joka ikinen on meille tervetullut, joka ikinen voi olla oma itsensä”

WeThe15-urheilijat – Matti Sairanen: Taekwondotreeneissä yritetään ymmärtää kaikkien tarpeita ja saada ne täytettyä

WeThe15: Mitä kaikkea yhdenvertaisuus voi olla suomalaisessa liikunnassa ja urheilussa, ja kuinka se toteutuu tällä hetkellä?

Sitran asiantuntija: Paralympiarahasto lisää yhteiskunnallista tasa-arvoa