Maailman arvokkain pelipaita

WeThe15-kampanja kiinnittää huomion siihen 15 prosenttiin maailman väestöstä, jolla on jokin vamma, sekä heidän asemaansa yhteiskunnassa. Mitä ajatuksia yhdenvertaisuudesta on luonto- ja eräoppaita kouluttavalla Kiljavan opistolla?

Kansainvälisen Paralympiakomitean IPC:n aloittama WeThe15-kampanja kiinnittää huomion 15 prosenttiin maailman väestöstä, jolla on jokin vamma. Tämä maailmalla 1,2 miljardin ja Suomessa 700 000 ihmisen joukko on liian iso sivuutettavaksi esimerkiksi yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa. Kampanjan myötä haluamme tuoda esiin erilaisia näkemyksiä yhdenvertaisuudesta.

Kiljavan opisto on Nurmijärvellä sijaitseva kansanopisto, joka kouluttaa yhdellä ammattilinjoistaan erä- ja luonto-oppaita. Yhtenä painopisteenä koulutuksessa on luontoyrittäjyys, jonka myötä opiskellaan luontomatkailun liiketoimintasuunnittelua ja tuotteistamista.

Mitä Kiljavan opiston luonto- ja eräopaskoulutuksessa merkitsee yhdenvertaisuus?

– Yksi tärkeä juttu on, että me pyrimme huomioimaan kaikki yksilöinä. Ollaan kaikki samassa veneessä ja tehdään sen mukaan, että kaikilla on hyvä olla, kertoo erä- ja luonto-opaskoulun opettaja Jouni Hämäläinen.

 

 

Kiljavan opisto on tehnyt pitkään töitä muun muassa Suomen Paralympiakomitean kanssa esteettömän luontoliikunnan kehittämisessä. Minkälaisia tapoja opiston omassa toiminnassa on työn edistämiseen?

– Meillä on ollut kouluttajia ja asiakkaita eri vammaisosa-alueilta, eli näkö-, kuulo- ja liikuntarajoitteisia henkilöitä, ja olemme käytännössä opiskelijoiden kanssa opetelleet toimimaan niin vedessä kuin maallakin luonnossa apuvälineitä käyttäen. Ollaan pyritty siihen, että meiltä valmistuvat eräoppaat ovat monialaosaajia myös tällä saralla.

Hämäläisen mukaan Kiljavalla pyritäänkin olemaan mahdollisimman monipuolisia niin käytännön harjoitteissa kuin niihin liittyvissä opinnoissakin.

– Erityisryhmiin panostetaan ehkä enemmän kuin joissain toisissa oppilaitoksissa, koska me nähdään se tärkeänä asiana.

Mitä tulevaisuudessa pitäisi vielä tapahtua, että luontoliikunta olisi Suomessa aivan kaikille mahdollista?

– Toivoisin, että valtio jaksaisi vielä panostaa enemmän rahoitukseen, niin oppilaitoksille kuin järjestöillekin, että pystyttäisiin kehittämään koulutusta ja tukemaan erinäköisiä projekteja, että saadaan luontoliikuntaa vietyä kaikille tasavertaisesti eteenpäin.

 

Kiljavan opisto on Palkansaajien koulutussäätiön ylläpitämä Nurmijärvellä Sääksjärven rannalla sijaitseva kansanopisto. Opisto tarjoaa runsaasti työelämän kehittämiseen ja edunvalvontaan liittyviä kursseja sekä muun muassa luonto- ja eräoppaan tutkintoon johtavaa ammatillista koulutusta.

Suomen Paralympiakomitea tekee työtä yhdenvertaisen liikuntakulttuurin eteenpäin viemiseksi, ja jokainen voi osallistua työhön lahjoittamalla Paralympiarahastoon. Rahasto luo muun muassa mahdollisuuden vammaisille tai elinsiirron saaneille ja dialyysissa oleville lapsille ja nuorille oman liikunnallisen polun ja aktiivisen elämäntavan löytämiseen. Lue lisää tarinastamme.

 

Lisää ajatuksia yhdenvertaisuudesta:

WeThe15-urheilijat – Special Olympics-urheilija Esa Peltonen haluaa edistää yhdenvertaisuutta niin liikuntaneuvojana kuin politiikassa

WeThe15-verkosto – Metsähallituksen Luontopalvelut: Yhteistyöllä lisää esteettömiä luontokohteita

WeThe15: Kansallispuistoista kansainvälisiin pöytiin – Kuinka liikunnan ja urheilun yhdenvertaisuutta edistetään?

Sitran asiantuntija: Paralympiarahasto lisää yhteiskunnallista tasa-arvoa