Maailman arvokkain pelipaita

WeThe15-kampanja kiinnittää huomion siihen 15 prosenttiin maailman väestöstä, jolla on jokin vamma, sekä heidän asemaansa yhteiskunnassa. Mitä ajatuksia yhdenvertaisuudesta ja liikunnan merkityksestä nousee esiin kehitysvammaisille ihmisille vapaa-ajan toimintaa järjestävän Kehitysvammatuki 57:n toiminnassa?

Kansainvälisen Paralympiakomitean IPC:n aloittama WeThe15-kampanja kiinnittää huomion 15 prosenttiin maailman väestöstä, jolla on jokin vamma. Tämä maailmalla 1,2 miljardin ja Suomessa 700 000 ihmisen joukko on liian iso sivuutettavaksi esimerkiksi yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa. Kampanjan myötä haluamme tuoda esiin erilaisia näkemyksiä yhdenvertaisuudesta.

Minkälaisessa roolissa liikunta on Kehitysvammatuki 57:ssa, joka kehitysvammaisten ihmisten edunvalvonnan ja yhteiskunnallisen aseman parantamisen ohella järjestää heille monipuolista vapaa-ajan toimintaa?

– Liikunta on tärkeässä roolissa. Vastaan meidän kerhotoiminnastamme, ja pyöritämme reilua 30:a kerhoa per kausi. Nyt keväällä niistä noin 13 on liikuntakerhoja – tuntui, että liikuntakerhot nostivat suosiotaan ihan valtavasti, kertoo yhdistyksen vapaa-ajan toiminnan koordinaattori Severiina Winqvist.

Minkälaisia yhdenvertaisuuteen liittyviä asioita kansalaisjärjestössä pidetään tärkeänä?

– Yhdenvertaisuus sinänsä on meidän yhdistyksen kovaa ydintä. Tavoitteenamme on edistää kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta tässä yhteiskunnassa. Tietysti kun liikuntaa ajattelee, tarjoamme ensinnäkin mahdollisimman paljon liikuntavaihtoehtoja. Jos on ammattiosaamista, voi myös työllistyä kerhotoimintamme ohjaajana.

 

 

Winqvist näkee, että liikunnalla voidaan edistää yhdenvertaisuutta.

– Ilman muuta. Tutkimuksetkin osoittavat sen, että meidän kohderyhmän jäsenet liikkuvat vähemmän kuin keskivertokansalainen. Sillä, että pääsee harrastamaan liikuntaa, on tietysti merkitystä myös yleisen hyvinvoinnin kannalta – että pääsee osaksi jotakin ryhmää.

Miten Kehitysvammatuki 57:ssa toivotaan yhdenvertaisuuden kehittyvän?

– Liikunnan suhteen toivoisimme, että tulee enemmän liikkumisen mahdollisuuksia myös kehitysvammaisille ihmisille. Monissa urheiluseuroissahan on jo esimerkiksi Unified-toimintaa, mikä on tosi hieno asia.

Laajemmalla tasolla Winqvist kertoo yhdistyksessä toivottavan, että kaikki ihmiset nähtäisiin ensisijaisesti yksilöinä, eikä vammaisina tai vamman kautta.

– Toivomme, että lähdettäisiin hyvällä hengellä ja positiivisella asenteella etsimään niitä tapoja, joilla voidaan kutakin yksilöä tukea osallistumaan hänen itsensä toivomalla tavalla.

 

Nimessään esiintyvän luvun mukaisesti vuonna 1957 perustettu Kehitysvammatuki 57 ry on kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä tukiyhdistys, joka toimii edunvalvojana ja edistää kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan yhdenvertaisina ja tasa-arvoisina jäseninä. Yhdistys järjestää jäsenilleen ja vapaaehtoisille toimijoille virkistys-, vertais- ja vapaa-ajan toimintaa, päivätoimintaa sekä pysyvän asumisen palveluita.

Suomen Paralympiakomitea tekee työtä yhdenvertaisen liikuntakulttuurin eteenpäin viemiseksi, ja jokainen voi osallistua työhön lahjoittamalla Paralympiarahastoon. Rahasto luo muun muassa mahdollisuuden vammaisille tai elinsiirron saaneille ja dialyysissa oleville lapsille ja nuorille oman liikunnallisen polun ja aktiivisen elämäntavan löytämiseen. Lue lisää tarinastamme.

 

Lisää ajatuksia yhdenvertaisuudesta:

WeThe15-verkosto – SYKE ry: Hyvällä kunnolla on suuri vaikutus sydän- tai keuhkosiirrokkaan elämään

WeThe15-verkosto – Munuais- ja maksaliitto tavoittelee yhdenvertaista hoidonsaantia ja parempaa sairauksien ennaltaehkäisyä koko Suomeen

WeThe15: Yhdenvertaista harrastamista, luontoelämyksiä ja ihmisoikeuksien turvaamista

WeThe15: Kansallispuistoista kansainvälisiin pöytiin – Kuinka liikunnan ja urheilun yhdenvertaisuutta edistetään?

WeThe15: Mahdollisuuksia, yksilöllisiä tarpeita ja käytännön toimia

WeThe15: Mitä yhdenvertaisuus merkitsee? Urheilu-, järjestö- ja yritysmaailman toimijat kertovat ajatuksiaan