Maailman arvokkain pelipaita

WeThe15-kampanja kiinnittää huomion siihen 15 prosenttiin maailman väestöstä, jolla on jokin vamma, ja heidän asemaansa yhteiskunnassa. Mitä yhdenvertaisuudesta ajatellaan näkövammaisten henkilöiden etuja ajavassa Helsingin ja Uudenmaan näkövammaiset ry:ssa?

Kansainvälisen Paralympiakomitean IPC:n aloittama WeThe15-kampanja kiinnittää huomion 15 prosenttiin maailman väestöstä, jolla on jokin vamma. Tämä maailmalla 1,2 miljardin ja Suomessa 700 000 ihmisen joukko on liian iso sivuutettavaksi esimerkiksi yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa. Kampanjan myötä haluamme tuoda esiin erilaisia näkemyksiä yhdenvertaisuudesta.

Näkövammaisten henkilöiden oikeuksia ajavassa Helsingin ja Uudenmaan näkövammaiset ry:ssa (HUN) yhdenvertaisuus kulkee sisäänrakennettuna sekä omassa toiminnassa että yhdistyksen tavoitteissa.

– Pyrimme siihen, että kohtelemme itse yhdenvertaisesti kaikkia alueemme näkövammaisia henkilöitä. Viitekehys ulkomaailmaan päin on tietysti se, että pidämme huolta oikeuksista sekä siitä, että olisimme mahdollisimman yhdenvertaisia vammattomien kanssa, kertoo HUN:n hallituksen jäsen Anneli Iltanen.

Yhdistyksessä nähdään liikunta ja urheilu yhtenä tärkeänä keinona edistää yhdenvertaisuuden toteutumista.

–  Liikunta ja urheilu saavat paljon mediahuomiota. Tärkeimpänä kruununa on tietenkin se, että me voimme osallistua paralympialaisiin, ja sitä kautta saamme kansainvälistä näkyvyyttä. Paralympialaisten kautta ihmiset ymmärtävät, että vammaisetkin urheilevat, ja heidän urheilunsa on ihan yhtä tärkeää ja kovaa urheilua kuin mikä tahansa muukin, Iltanen korostaa.

Myös HUN:n omassa toiminnassa liikunnalla on olennainen rooli.

– Liikunta ja urheilu on toimintaa, joka kerää kaikista eniten jäseniä ympäri Uuttamaata. Vuodessa tavoitamme noin 500 eri näkövammaista henkilöä juuri liikunnan kautta.

Iltanen kokee yhdenvertaisuustyön haastavana, mutta palkitsevana.

– Yhdenvertaisuuden edistäminen on kovaa työtä, mutta se työ kannattaa. Tulevaisuudessa vammaisilla henkilöillä ei ehkä toivottavasti ole näitä samoja ongelmia, mitä meillä on yhdenvertaisuuden kanssa.

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry (HUN) ajaa näkövammaisten oikeuksia ja palvelee näkövammaisia eri tavoin toimien muun muassa vertaistuen kanavana. Yhdistyksen tavoitteena on edistää näkövammaisten omaehtoista ja sisältörikasta elämää, ja se omistaa myös näkövammaisten käsityöntekijöiden tuotteita myyvän Annansilmät-Aitan sekä yhteiskunnallista osallisuutta edistävän, kuntoutus-, työvalmennus- ja työllisyyspalveluita tuottavan Iris Pro -palvelun.

Suomen Paralympiakomitea tekee työtä yhdenvertaisen liikuntakulttuurin eteenpäin viemiseksi, ja jokainen voi osallistua työhön lahjoittamalla Paralympiarahastoon. Rahasto luo muun muassa mahdollisuuden vammaisille lapsille ja nuorille oman liikunnallisen polun ja aktiivisen elämäntavan löytämiseen. Lue lisää tarinastamme.

 

Lisää ajatuksia yhdenvertaisuudesta