Maailman arvokkain pelipaita

WeThe15-kampanja kiinnittää huomion siihen 15 prosenttiin maailman väestöstä, jolla on jokin näkyvä tai ei-näkyvä vamma, sekä heidän asemaansa yhteiskunnassa. Mitä ajatuksia yhdenvertaisuudesta nousee esiin Autismiyhdistys PAUTissa?

Kansainvälisen Paralympiakomitean IPC:n aloittama WeThe15-kampanja kiinnittää huomion 15 prosenttiin maailman väestöstä, jolla on jokin vamma. Tämä maailmalla 1,2 miljardin ja Suomessa 700 000 ihmisen joukko on liian iso sivuutettavaksi esimerkiksi yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa.

Kampanjan myötä tuomme esiin erilaisia näkemyksiä yhdenvertaisuudesta niin urheilumaailmasta, vammaisten ja toimintarajoitteisten henkilöiden etua ajavien yhdistysten verkostosta kuin suomalaista paraurheilua tukevien yritysten joukosta.

Mitä yhdenvertaisuus merkitsee autismikirjoon kuuluvien lasten ja heidän perheidensä etuja Uudenmaan alueella valvovassa Autismiyhdistys PAUTissa?

– Minun mielestäni yhdenvertaisuus tarkoittaa meillä sitä, että meidän autismikirjoon kuuluvat lapset ja perheet voisivat osallistua kaikkeen toimintaan yhdenvertaisen mukavasti. Toiminnassa saa olla haasteita, mutta siitä pitää voida myös nauttia, kertoo PAUTin projektipäällikkö Maarit Kuoppala.

 

 

WeThe15-kampanja tavoittelee huomiota ja edistystä yhdenvertaisuudelle urheilun ja liikunnan kautta. Minkälaisessa roolissa liikunta on PAUTin yhdistystoiminnassa?

– Pyrimme huolehtimaan siitä, että vanhemmat saisivat keinoja ratkaista arjen ongelmia niiden koululiikunnassa, harrastamisessa ja elämässä yleisesti ilmenevien esteiden osalta, joita autismikirjoon kuuluvilla lapsilla, nuorilla ja aikuisilla on, jotta he voivat osallistua esimerkiksi liikuntaan.

Yhdenvertaisuus on mukaan ottamista

Kuoppala kertoo, että PAUTin toiminnassa eniten kohdattuja yhdenvertaisuuteen liittyviä haasteita ovat aistiympäristöt ja poislähettämisen kulttuuri.

– Autismikirjon haasteet liittyvät usein aistiympäristöön, erityisesti äänimaailmaan. Äänimaailma on monelle aistiherkälle iso asia. Ei yksinkertaisesti totuta niihin ääniin, joita ympäriltä kuullaan, ja siitä tulee kuormitus, jonka jälkeen esimerkiksi puheesta ja ohjauksesta voi olla vaikeaa saada selvää.

– Poislähettämisen kulttuuri on taas sitä, kun joku ei eri haasteiden vuoksi pysty noudattamaan annettuja ohjeita esimerkiksi harrastuksessa, ja kyseiselle henkilölle kerrotaan, ettei tämä harrastus sovi sinulle. Poislähettämisen kulttuuri vallitsee monessa palvelussa, joita me kaikki tarvitsemme, Kuoppala jatkaa.

Kuinka PAUTissa toivotaan yhdenvertaisuuden kehittyvän?

– Toivoisin, että jokainen voisi kokea kuuluvansa joukkoon. Että yhteiskunta – me kaikki – olisimme valmiita hyväksymään toisemme sellaisina kuin olemme, Kuoppala summaa.

 

Autismiyhdistys PAUT ry järjestää vertaistukiryhmiä ja -tapahtumia vanhemmille sekä harrastuskerhoja ja koulutuksia. Yhdistys lisää ymmärrystä autismista ja sen vaikutuksista elämänkaarella sekä tarvittavista kohtuullisista mukautuksista ja kognitiivisista esteettömyyskysymyksistä. Tavoitteena on parantaa autismikirjon henkilöiden ja perheiden toimijuutta, osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia Uudellamaalla.

Suomen Paralympiakomitea tekee työtä yhdenvertaisen liikuntakulttuurin eteenpäin viemiseksi, ja jokainen voi osallistua työhön lahjoittamalla Paralympiarahastoon. Rahasto luo muun muassa mahdollisuuden vammaisille lapsille ja nuorille oman liikunnallisen polun ja aktiivisen elämäntavan löytämiseen. Lue lisää tarinastamme.

 

Lisää ajatuksia yhdenvertaisuudesta:

Mahdollisuuksia, yksilöllisiä tarpeita ja käytännön toimia

Mitä yhdenvertaisuus merkitsee? Urheilu-, järjestö- ja yritysmaailman toimijat kertovat ajatuksiaan