Maailman arvokkain pelipaita

WeThe15-kampanja kiinnittää huomion siihen 15 prosenttiin maailman väestöstä, jolla on jokin vamma, sekä heidän asemaansa yhteiskunnassa. Mitä kaikkea yhdenvertaisuus merkitsee vuokra-asuntoja eri tavoin vammaisille ihmisille ja mielenterveyskuntoutujille tarjoavan Aspan työssä?

Kansainvälisen Paralympiakomitean IPC:n aloittama WeThe15-kampanja kiinnittää huomion siihen 15 prosenttiin maailman väestöstä, jolla on jokin vamma. Tämä maailmalla 1,2 miljardin ja Suomessa 700 000 ihmisen joukko on liian iso sivuutettavaksi esimerkiksi yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa, mutta silti niin tapahtuu edelleen usein.

Kampanjan myötä haluamme tuoda esiin erilaisia näkemyksiä yhdenvertaisuudesta sekä ajatuksia sen edistämisestä etenkin liikunnan ja urheilun osalta. Suomalainen Aspa-säätiö tarjoaa vuokra-asuntoja muun muassa kehitysvammaisille, cp-vammaisille, näkö- ja kuulovammaisille henkilöille sekä lukuisille muille ryhmille, jotka tarvitsevat apua arkeensa.

– Yhdenvertaisuus on meille äärimmäisen tärkeä asia, ja lähtee siitä, mitä varten me olemme olemassa. Meidän tehtävänä on tarjota vammaisille ihmisille ja mielenterveyskuntoutujille koteja, asuntoja ja sitä apua ja tukea, mitä he tarvitsevat elämässä. Siitä lähdetään liikkeelle, kertoo Aspa-säätiön toimitusjohtaja Tuomas Koskela.

Aspan ydintehtävän lisäksi Koskela kertoo yhdenvertaisuuden näkyvän myös säätiön visiossa:

– Yhtäältä meidän visiona on, että jokainen tulee kohdatuksi omana itsenään. Se on äärimmäisen tärkeää meidän asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien, mutta myös meidän työntekijöiden näkökulmasta. Päivittäin muistutamme meitä itseämme siitä, miten tärkeää se on.

Kolmanneksi nousee Aspan sloganinakin kuuluva toimintaperiaate: ”Sinä päätät kaapin paikan”. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

– Meidän asiakkaiden itsemääräämisoikeus on äärimmäisen tärkeä asia, siitä pidetään kiinni. Mutta myös siitä, että me ei yritetä edes leikkiä, että me tiedettäisi, mikä sinulle on hyväksi elämässä – vaan tuetaan, että voit tehdä itsellesi tärkeistä asioista valintoja ja päätöksiä elämässä, Koskela jatkaa.

 

 

Millä tavoin Aspan toiminnassa vaikutetaan osallisuuden toteutumiseen?

– Me tarjoamme Aspa-Säätiössä kodin yli tuhannelle vammaiselle ihmiselle ja mielenterveyskuntoutujalle. Sen lisäksi meidän tytäryhtiö Aspa-palvelut Oy tarjoaa asumispalveluita yli 1500 henkilölle vuosittain. Säätiön kaikki kehittämistoiminnot ja hankkeet liittyvät suoraan osallisuuden edistämiseen.

Koskela kertookin etenkin kokemustoimijoilla olevan äärimmäisen tärkeä rooli Aspan toiminnassa.

– Itse asiassa jokaisessa hankkeessa meillä on mukana vammaisia ihmisiä tai mielenterveyskuntoutujia esimerkiksi opastamassa muita ja tuomassa oman panoksensa asioiden eteenpäinviemiseksi. Ilman heitä ei saataisi läheskään yhtä hyviä tuloksia ja vaikutuksia.

Lisäksi Koskela nostaa kaksi konkreettista esimerkkiä:

– Meillä järjestetään Mielekäs-toimintaa, joka perustuu yksinkertaiseen ajatukseen: kysytään vammaisilta henkiköiltä ja mielenterveyskuntoutujilta, millaista sisältöä he haluaisivat elämään, ja mitä he haluavat tehdä. Sen jälkeen me järjestetään sitä – esimerkiksi harrastekokeiluja ja ryhmämuotoista toimintaa eri paikoissa tai verkossa.

Toisena esimerkkinä osallisuudesta Koskela nostaa Aspan Digiloikkarit-toiminnan.

– Digiloikkarit perustuu tärkeään teemaan – miten pärjätä digitalisoituvan yhteiskunnan muutoksissa. Me haluamme opettaa, ohjastaa, rohkaista sekä tarjota laitteita, jotta ihmiset voivat asioida ja elää tämän päivän vaatimusten kanssa.

Mitä Aspan näkökulmasta pitäisi tehdä, että tulevaisuudessa kaikilla ihmisillä olisi yhdenvertaiset oikeudet päättää omista asioistaan?

– No, minä ajattelen, että meillä säädösperusta on varsin hyvin kunnossa, mutta kyllä silti voidaan kysyä, miten me yhteiskunnassa toimitaan, jotta yhdenvertaisuutta oikeasti edistetään. Minun mielestä me tarvitaan muutosta ennen kaikkea kulttuurissa, palvelujärjestelmässä ja viime kädessä meidän kaikkien asenteissa.

Jotta muutos tapahtuisi, tarvitaan Koskelan mielestä aktiivista kolmatta sektoria, joka uskaltaa nostaa myös epäkohtia esille.

– Aspa-säätiön perustajat ja koko kolmas sektori on tehnyt pitkäjänteistä työtä tämän eteen. Me Aspassa ollaan valittu tie, että me vaikutetaan tekojen kautta ja viestitään avoimesti ja rohkeasti näistä teoista.

 

Aspa-säätiössä tehdään työtä sen eteen, että jokaisella olisi mahdollisuus itsenäiseen elämään. Aspa-säätiö vuokraa asuntoja eri tavoin vammaisille ihmisille sekä mielenterveyskuntoutujille. Säätiön hankkeet edistävät tukea tarvitsevien ihmisten itsenäistä elämää ja osallisuutta. Vuonna 1995 Aspan perusti 13 sosiaali- ja terveysalan järjestöä.

Suomen Paralympiakomitea tekee työtä yhdenvertaisen liikuntakulttuurin eteenpäin viemiseksi, ja jokainen voi osallistua työhön lahjoittamalla Paralympiarahastoon. Rahasto luo muun muassa mahdollisuuden vammaisille lapsille ja nuorille oman liikunnallisen polun ja aktiivisen elämäntavan löytämiseen. Lue lisää tarinastamme.

 

Lisää ajatuksia yhdenvertaisuudesta:

WeThe15-verkosto – FC Kasiysi: ”Joka ikinen on meille tervetullut, joka ikinen voi olla oma itsensä”

WeThe15-verkosto – Likesin johtavan asiantuntijan 4 keinoa edistää vammaisten henkilöiden liikkumista ja harrastamista

WeThe15-urheilijat – Matti Sairanen: Taekwondotreeneissä yritetään ymmärtää kaikkien tarpeita ja saada ne täytettyä

WeThe15: Mitä kaikkea yhdenvertaisuus voi olla suomalaisessa liikunnassa ja urheilussa, ja kuinka se toteutuu tällä hetkellä?

Sitran asiantuntija: Paralympiarahasto lisää yhteiskunnallista tasa-arvoa