Maailman arvokkain pelipaita

Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian hoivissa urheilee myös moni vammaisurheilija. Miten yhdenvertaisuus on huomioitu uuden Urhea-kampuksen toteutuksessa, ja mitkä ovat Urhean keinot edistää yhdenvertaisuuden toteutumista niin urheilumaailmassa kuin yleisemminkin?

Kansainvälisen Paralympiakomitean IPC:n aloittama WeThe15-kampanja kiinnittää huomion 15 prosenttiin maailman väestöstä, jolla on jokin vamma. Tämä maailmalla 1,2 miljardin ja Suomessa 700 000 ihmisen joukko on liian iso sivuutettavaksi esimerkiksi yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa. Kampanjan myötä haluamme tuoda esiin erilaisia näkemyksiä yhdenvertaisuudesta.

Mitä yhdenvertaisuus merkitsee Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemiassa, ja kuinka se on vaikuttanut uuden URHEA-kampuksen toteutukseen?

– Ihan alusta saakka, kun tätä kokonaisuutta lähdettiin suunnittelemaan, osallistimme vahvasti eri lajien urheilijat ja otimme myös vammaisurheilijat, näkövammaiset urheilijat ja kaikki erityistarpeita tarvitsevat ihmiset huomioon, kertoo Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian toimitusjohtaja Simo Tarvonen.

– Kaikki mitä urheilija arjessa tarvitsee – päivittäinen valmentautuminen, terveydenhuolto, asiantuntijat, opiskelu, ruokailut ja myös asuminen – kaikki onnistuu tässä samassa paikassa. Tämä on punainen lanka koko ideassa, Tarvonen jatkaa.

Entä millainen rooli Urhealla voi olla kansainvälisessä, yhdenvertaisuutta edistävässä kampanjassa?

– Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat Urhealle todella tärkeitä asioita. Toivomme, että voisimme olla täällä Suomessa eräänlaisia suunnannäyttäjiä, myös näissä asioissa. Meillä on paljon vammaisurheilijoita, ja haluamme, että heidän asiansa ovat arjessamme aivan normaaleina mukana – ei erityisasioina, vaan meidän normaaleina asioinamme.

Tarvosen mielestä on todella tärkeää, että yhdenvertaisuusasioista keskustellaan ja keskustelua pidetään yllä.

– Olen oppinut sen, että erilaisia ihmisiä pitää kuunnella. Heitä pitää osallistaa toimintaan. Ajattelen, että yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasiat kehittyisivät siihen suuntaan urheilussa, että kokisimme ja näkisimme niiden olevan luonnollinen osa tätä kaikkea. Että emme puhuisi erityisasioista tai erityisjärjestelyistä, vaan nekin olisivat luonnollinen ja orgaaninen osa kokonaisuutta.

Kuinka tähän tavoitteeseen voitaisiin päästä?

– Se vaatii eri osapuolten hyvää vuorovaikutusta, keskustelua, muiden tahojen kuuntelua ja ehkä vähän isomman kuvan hahmottamista – että meistä jokainen ei katsoisi näitä asioita vain siitä omasta pienestä kulmastaan.

 

Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemia Urhea on yhteistyöverkosto, joka tukee urheilijoiden päivittäisharjoittelua, auttaa urheilijan kaksoisuran rakentamisessa sekä linkittää asiantuntijatoiminnan urheilijan ja valmentajan arkeen. Elokuussa käyttöön vihitty uusi Urhea-kampus on Suomen merkittävin urheilukeskittymä, jonka kulmakiveksi valmistui ensisijaisesti urheilijoiden arkiharjoittelun keskuksena toimiva Urhea-halli. Hallissa toimii kesä- ja jäälajien valtakunnallinen Olympiavalmennuskeskus Helsinki, ja siellä voidaan järjestää myös tapahtumia.

Suomen Paralympiakomitea tekee työtä yhdenvertaisen liikuntakulttuurin eteenpäin viemiseksi, ja jokainen voi osallistua työhön lahjoittamalla Paralympiarahastoon. Rahasto luo muun muassa mahdollisuuden vammaisille lapsille ja nuorille oman liikunnallisen polun ja aktiivisen elämäntavan löytämiseen. Lue lisää tarinastamme.

 

Lue lisää:

Mitä yhdenvertaisuus merkitsee? Urheilu-, järjestö- ja yritysmaailman toimijat kertovat ajatuksiaan

Sitran asiantuntija: Paralympiarahasto lisää yhteiskunnallista tasa-arvoa

Nimettömänä pysyttelevän säätiön lahjoitus mahdollistaa lasten ja nuorten Valtti-ohjelman Tampereella