Maailman arvokkain pelipaita

WeThe15-kampanja kiinnittää huomion siihen 15 prosenttiin maailman väestöstä, jolla on jokin näkyvä tai näkymätön vamma. Kysyimme kansallispuistoistaan tunnetun Tammelan kunnanjohtajan Kalle Larssonin näkemyksiä luontoliikunnan saavutettavuudesta.

Kansainvälisen Paralympiakomitean IPC:n aloittama WeThe15-kampanja kiinnittää huomion 15 prosenttiin maailman väestöstä, jolla on jokin vamma. Tämä maailmalla 1,2 miljardin ja Suomessa 700 000 ihmisen joukko on liian iso sivuutettavaksi esimerkiksi yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa. Kampanjan myötä haluamme tuoda esiin erilaisia näkemyksiä yhdenvertaisuudesta.

Kanta-Hämeessä sijaitseva Tammelan kunta tunnetaan kahden kansallispuiston kotina. Millä tavalla puistojen saavutettavuutta on mietitty, ja näkyykö Tammelassa jo esteetön retkeily?

– Tänään se näkyy jo tosi hienosti. Meillä on Suomen pisin esteetön luontoreitti Liesjärven kansallispuistossa. Koska Tammelasta löytyy sekä Liesjärven ja Torronsuon kansallispuistot, lähdimme työstämään ajatusta, että mitä jos täällä Etelä-Suomessa olisikin esteettömiä kansallispuistoja kaksi kappaletta. Siitä lähti nykyisen kokonaisuuden rakentaminen liikkeelle, kertoo Tammelan kunnanjohtaja Kalle Larsson.

 

 

Kansallispuistojen kehittämisprojektissa käytettiin hyväksi myös yritysten näkemyksiä ja mielipiteitä. Mitä yhteistyö yritysten kanssa on merkinnyt?

– Se on ensinnäkin merkinnyt sitä, että olemme ihan varmasti yrittäneet huomioida mahdollisimman monen tarpeet ja toiveet. Se on myös lisännyt pienten elämyspalveluyrittäjien ja kunnan palveluiden vuoropuhelua.

– Olemme onnellisia siitä, että Tammelan puistot ovat myös esteettömyyden kannalta vetovoimaisia pitkien reittien vuoksi. Se näkyy, kun katsoo viikonloppuisin kävijöitä, ja retkeilijöitä on hyvin monenlaisia. Puistoissa on eri käyttäjäryhmiä, ja se lämmittää sydäntä, Larsson jatkaa.

Voidaan siis sanoa, että kunnanjohtaja on ylpeä Tammelasta, esteettömistä kansallispuistoista ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta luontoliikunnassa?

– Olen kyllä. On hienoa, että olemme pystyneet rakentamaan sellaisen infran, että tämä upea luonto, joka Tammelasta löytyy, on oikeasti kenen tahansa saavutettavissa.

Mitä ajatuksia yhdenvertaisuus laajemmin herättää?

– Yhdenvertaisuus herättää ajatuksen isosta arvosta. Se on jotain sellaista, mikä on ohittamatonta. Näen tämän asian niin, että kun toimitaan kuntakentällä kuntalaisten parhaaksi, meidän täytyy ymmärtää, että kuntalaisia on monenlaisia. Kun me ymmärretään tämä, niin sitten ymmärrämme ottaa heidän tarpeensa ja toiveensa mahdollisimman hyvin huomioon, Larsson kiteyttää.

 

Suomen Paralympiakomitea tekee työtä yhdenvertaisen liikuntakulttuurin eteenpäin viemiseksi, ja edistää myös saavutettavia luontoliikunnan mahdollisuuksia Suomessa. Jokainen voi osallistua työhön lahjoittamalla Paralympiarahastoon. Lue lisää tarinastamme.

Lisää ajatuksia yhdenvertaisuudesta:

WeThe15-verkosto – Liikuntakeskus Pajulahdessa pohditaan tilaratkaisujen lisäksi myös henkistä esteettömyyttä

WeThe15-verkosto – Urheiluvaikuttaja Emma Terho edistää myös yhdenvertaisuutta kansainvälisissä pöydissä

WeThe15-verkosto – Autismiyhdistys PAUT: Yhdenvertaiseen harrastamiseen ei kuulu poislähettämisen kulttuuri

Mahdollisuuksia, yksilöllisiä tarpeita ja käytännön toimia

Mitä yhdenvertaisuus merkitsee? Urheilu-, järjestö- ja yritysmaailman toimijat kertovat ajatuksiaan