Maailman arvokkain pelipaita

Kansainvälisen WeThe15-kampanjan myötä tuomme esiin erilaisia näkemyksiä yhdenvertaisuudesta. Mitä yhdenvertaisuudesta ajatellaan organisaatioiden vastuullisuustekoja arvioittavassa ja julkaisevassa Planet Companyssa? Toimitusjohtaja Jussi Korpikoski kertoo.

Kansainvälisen Paralympiakomitean IPC:n aloittama WeThe15-kampanja kiinnittää huomion 15 prosenttiin maailman väestöstä, jolla on jokin vamma. Tämä maailmalla 1,2 miljardin ja Suomessa 700 000 ihmisen joukko on liian iso sivuutettavaksi esimerkiksi yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa. Kampanjan myötä haluamme tuoda esiin erilaisia näkemyksiä yhdenvertaisuudesta.

Mitä yhdenvertaisuudesta ajatellaan nuoressa, kestävää kehitystä edistävässä Planet Companyssa, jonka digitaalisessa palvelussa myös Paralympiakomitea arvioittaa, mittauttaa ja julkaisee omaan vastuullisuusohjelmaansa kuuluvia tekoja? Toimitusjohtaja Jussi Korpikoski kertoo, kuinka yhdenvertaisuus näkyy niin oman yrityksen sisällä kuin itse siellä tehtävän työn kautta.

– Yhdenvertaisuus merkitsee meille ennen kaikkea työnantajavastuuta. Vaikka olemme melko pieni organisaatio ja startup -moodissa edelleen, pyrimme pitämään yhdenvertaisuuden keskeisenä arvona. Koemme, että yhdenvertaisuus ei ole kestävässä kehityksessä toteutunut aikaisemmin parhaalla mahdollisella tavalla, Korpikoski toteaa.

 

 

Korpikoski kertoo yhdenvertaisuuden edistämisen näkyvän Planet Companyn palvelussa siellä esiteltävien tekojen kautta.

– On keskeistä, että me mahdollistamme tasavertaisen osallistumisen kestävään kehitykseen. Varsinkin pienillä organisaatioilla on ollut vaikeuksia osallistua, kun ei ole välttämättä ollut resursseja. Ei ole osaamista ja sitä kautta ymmärrystä siitä, mikä on kestävää, mikä on vaikuttavaa, ja mitä ylipäätään voisi tehdä. Me tarjoamme siihen konkreettisia työkaluja. Sitä kautta pienikin organisaatio voi olla kestävän kehityksen superhero meidän palvelussa.

Korpikosken mukaan tällä hetkellä vastuullisuustekojen parissa pinnalla tuntuvat olevan sosiaaliset aiheet, ja noin 60 % Planet Companyn palvelussa julkaistavista Planet Act -teoista liittyy johonkin palvelun sosiaalisen vastuun kategoriaan. Myös urheilu ja liikunta ovat alkaneet näkyä vahvasti, kun Paralympiakomitean lisäksi mukaan palveluun on tullut muita urheilun kattojärjestöjä sekä lisäksi jo useita lajiliittoja ja myös yksittäisiä urheiluseuroja.

– Tuntuu, että urheilu ja kestävä kehitys kytkeytyvät saumattomasti toisiinsa ja tuovat toisilleen lisäarvoa.

Suomalainen The Planet Company Oy on tuonut markkinoille digitaalisen palvelun organisaatioille, jotka haluavat muuttaa maailmaa. Palvelussa riippumattomat asiantuntijat vahvistavat ja arvioivat organisaatioiden tunnistettuja vastuullisuustekoja ja mittaavat tekojen vaikutusta. Teot julkaistaan PlanetCompany.com yhteisöalustalla, jonka kautta niiden toivotaan innostavan myös muita organisaatioita vastaaviin toimenpiteisiin niin yhteiskunnan, ympäristön kuin vastuullisen talouden osalta.

Suomen Paralympiakomitea tekee työtä yhdenvertaisen liikuntakulttuurin eteenpäin viemiseksi, ja jokainen voi osallistua työhön lahjoittamalla Paralympiarahastoon. Rahasto luo muun muassa mahdollisuuden vammaisille lapsille ja nuorille oman liikunnallisen polun ja aktiivisen elämäntavan löytämiseen. Lue lisää tarinastamme.

 

 

Lisää ajatuksia yhdenvertaisuudesta