Maailman arvokkain pelipaita

Urheilu-, järjestö- ja yritysmaailman toimijat kertovat ajatuksiaan yhdenvertaisuudesta ja liikunnan merkityksestä kansainvälisen WeThe15-kampanjan myötä. Lue ja katso tuoreimmat haastattelut!

Kansainvälisen WeThe15-kampanjan myötä nostamme esiin erilaisia näkemyksiä yhdenvertaisuudesta. Mitä yhdenvertaisuus merkitsee eri tahoille, ja kuinka sitä voidaan edistää liikunnan ja urheilun avulla?

 

Munuais- ja maksaliitto tavoittelee yhdenvertaista hoidonsaantia ja parempaa sairauksien ennaltaehkäisyä koko Suomeen

Muun muassa liikunta-, näkö- tai kehitysvamman lisäksi myös pitkäaikaissairaus tai elinsiirto voivat aiheuttaa fyysisiä toimintarajoitteita ja asettaa ihmisen eriarvoiseen asemaan väestön enemmistöön nähden. Munuais- ja maksaliitossa tehdään monenlaisia asioita omien eturyhmien yhdenvertaisuuden edistämiseksi, ja muun muassa alueellisen yhdenvertaisuuden lisäksi tärkeänä tavoitteena on sairauksien ennaltaehkäisy.

– Esimerkiksi maksasairauksista puhutaan yleensä niin, että alkoholi olisi aiheuttanut sairauden, vaikka tänä päivänä suurin osa näistä sairauksista ei ole alkoholin käytön seurausta. Ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen diagnosointiin täytyy kiinnittää todella paljon huomiota. Meillä on Suomessa tutkimusten mukaan yli 500 000 ihmistä, jotka sairastavat tietämättään joko munuais- tai maksasairautta, sanoo liiton puheenjohtaja Mikko Saarela.

Lue: WeThe15-verkosto – Munuais- ja maksaliitto tavoittelee yhdenvertaista hoidonsaantia ja parempaa sairauksien ennaltaehkäisyä koko Suomeen

 

 

SYKE ry: Hyvällä kunnolla on suuri vaikutus sydän- tai keuhkosiirrokkaan elämään

Sydän- ja keuhkosiirrokkaat Syke ry vaikuttaa eturyhmiensä yhdenvertaisuuden edistämiseen esimerkiksi harvinaisten sairauksien verkostossa sekä eduskunnan tukiryhmässä. Järjestössä tehdään paljon työtä myös oman jäsenistön toimintakyvyn ylläpitämiseksi.

– Vertaistuen jakamisen lisäksi kannustamme jäsenistöä kovasti terveellisiin elämäntapoihin ja harrastustoimintaan. Esimerkiksi työikäiset jaksavat siten töissä paremmin, ja eläkeläisillä elämänlaatu paranee, sanoo hallituksen jäsen Paula Eronen.

– Mitä paremmassa kunnossa elinsiirtoleikkaukseen menee, sitä paremmin siitä kuntoutuu. Risalla sydämellä tai keuhkoilla ei paljoon pysty, mutta se vähä on niin tärkeää.

Lue: WeThe15-verkosto – SYKE ry: Hyvällä kunnolla on suuri vaikutus sydän- tai keuhkosiirrokkaan elämään

 

 

Kehitysvammatuki 57: Kun pääsee harrastamaan liikuntaa, pääsee osaksi ryhmää

Osa Kehitysvammatuki 57 ry toimintaa on järjestää monipuolista vapaa-ajan toimintaa kehitysvammaisille henkilöille. Yhdistyksessä halutaan tarjota mahdollisimman paljon myös liikuntamahdollisuuksia kerhotoiminnassa, ja nähdään, että liikunnalla voidaan edistää yhdenvertaisuutta.

– Tutkimuksetkin osoittavat sen, että meidän kohderyhmän jäsenet liikkuvat vähemmän kuin keskivertokansalainen. Sillä, että pääsee harrastamaan liikuntaa, on merkitystä yleisen hyvinvoinnin kannalta – että pääsee osaksi jotakin ryhmää, sanoo yhdistyksen vapaa-ajan toiminnan koordinaattori Severiina Winqvist.

Lue: WeThe15-verkosto – Kehitysvammatuki 57: Kun pääsee harrastamaan liikuntaa, pääsee osaksi ryhmää

 

 

Tanssin vertaisohjaajana toimivalle Siirille oman ryhmän osallistujat ovat tärkeitä

Yksi Kehitysvammatuki 57 ry:n ylläpitämistä kerhoista on tanssikerho, jossa toimii vertaisohjaajana itse jo pitkään tanssinut Siiri. Työssään ohjaajana Siiri pääsee sekä liikkumaan säännöllisesti että hyödyntämään tanssialan opintojaan.

– Minulla itselläni on tanssitaustaa, ja olen tehnyt koreografioita. Se on mukavaa. Olen opiskellut kolme vuotta tanssialan perustutkintolinjalla ja valmistunut sen kautta. Roolini tanssikerhossa on vertaisohjaaja, eli minulla ei ole sellaista isoa vastuuta, vaan varsinaisilla ohjaajilla on isompi vastuu, Siiri kertoo.

Lue: WeThe15-liikkujat – Tanssin vertaisohjaajana toimivalle Siirille oman ryhmän osallistujat ovat tärkeitä

 

Suomen Paralympiakomitea tekee työtä yhdenvertaisen liikuntakulttuurin eteenpäin viemiseksi, ja jokainen voi osallistua työhön lahjoittamalla Paralympiarahastoon. Rahasto luo muun muassa mahdollisuuden vammaisille lapsille ja nuorille oman liikunnallisen polun ja aktiivisen elämäntavan löytämiseen. Lue lisää tarinastamme.

 

Lisää ajatuksia yhdenvertaisuudesta:

På svenska: WeThe15-idrottare – Amanda Kotaja: Med hjälp av idrott och sport kan vi göra stora framsteg inom jämlikhet

WeThe15: Yhdenvertaista harrastamista, luontoelämyksiä ja ihmisoikeuksien turvaamista

WeThe15: Kansallispuistoista kansainvälisiin pöytiin – Kuinka liikunnan ja urheilun yhdenvertaisuutta edistetään?

WeThe15: Mahdollisuuksia, yksilöllisiä tarpeita ja käytännön toimia

WeThe15: Mitä yhdenvertaisuus merkitsee? Urheilu-, järjestö- ja yritysmaailman toimijat kertovat ajatuksiaan

Sitran asiantuntija: Paralympiarahasto lisää yhteiskunnallista tasa-arvoa