Maailman arvokkain pelipaita

WeThe15-kampanja kiinnittää huomion siihen 15 prosenttiin maailman väestöstä, jolla on jokin vamma, sekä heidän asemaansa yhteiskunnassa. Mitä ajatuksia yhdenvertaisuudesta ja liikunnan merkityksestä on kehitysvammaisten tanssijoiden vertaisohjaajana toimivalla Siirillä?

Kansainvälisen Paralympiakomitean IPC:n aloittama WeThe15-kampanja kiinnittää huomion 15 prosenttiin maailman väestöstä, jolla on jokin vamma. Tämä maailmalla 1,2 miljardin ja Suomessa 700 000 ihmisen joukko on liian iso sivuutettavaksi esimerkiksi yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa. Kampanjan myötä haluamme tuoda esiin erilaisia näkemyksiä yhdenvertaisuudesta.

Kehitysvammatuki 57 ry järjestää kehitysvammaisille henkilöille monipuolista vapaa-ajan toimintaa, mihin kuuluu myös erilaisia liikuntakerhoja. Yksi kerhoista on tanssikerho, jossa toimii vertaisohjaajana itse jo pitkään tanssinut Siiri. Mitä liikunta ja oma laji Siirille merkitsevät?

– Liikun säännöllisesti. Tanssin – pidän tanssimisesta. Se merkitsee sitä, että pysyn kunnossa. Haluan pysyä kunnossa, Siiri toteaa.

 

 

Kehitysvammatuki 57:n toimintaan osallistuvat voivat työllistyä kerhoissa vertaisohjaajina, jos heiltä löytyy ammattiosaamista tietyn toiminnan tai liikuntalajin parista. Vertaisohjaajana toimiminen antaa työkokemusta, kehittää sosiaalisia taitoja ja antaa onnistumisen elämyksiä.

Tanssiminen sopii kaikille, mutta Siiriltä löytyy lajista ammattiosaamista, jota hän hyödyntää työssään ohjaajana.

– Minulla itselläni on tanssitaustaa, ja olen tehnyt koreografioita. Se on mukavaa. Olen opiskellut kolme vuotta tanssialan perustutkintolinjalla ja valmistunut sen kautta. Roolini tanssikerhossa on vertaisohjaaja, eli minulla ei ole sellaista isoa vastuuta, vaan varsinaisilla ohjaajilla on isompi vastuu, Siiri kertoo.

Kehitysvammaisilla henkilöillä on kykyä toimia liikunnan parissa ohjaajina, apuohjaajina tai vertaisohjaajina esimerkiksi juuri toimintaa järjestävissä yhdistyksissä tai urheiluseuroissa. Yhä liian usein kehitysvammaiset henkilöt nähdään kuitenkin vain toiminnan kohteina – ei tekijöinä. Mitä Siiri ajattelee yhdenvertaisuudesta?

– Osallistujat ovat minulle tärkeitä. Siitä olen iloinen, että ne on todella nyt tärkeitä ihmisiä.

 

Siiri on toiminut vertaisohjaajana Kehitysvammatuki 57 ry:n tanssikerhossa 2 vuotta. Ryhmässä on ollut innokkaita tanssijoita harjoittelemassa yhdessä erilaisia tansseja. Kesälle on suunnitteilla tanssin lyhytkurssi, joka valmistelee esityksen Kehitysvammatuki 57 ry:n KeMuihin Messukeskuksen Siipeen. Tanssin lisäksi Kehitysvammatuki 57:n liikuntakerhoissa voi tällä hetkellä harrastaa esimerkiksi joogaa, salibandyä, keilausta ja luistelua.

Suomen Paralympiakomitea tekee työtä yhdenvertaisen liikuntakulttuurin eteenpäin viemiseksi, ja jokainen voi osallistua työhön lahjoittamalla Paralympiarahastoon. Rahasto luo muun muassa mahdollisuuden vammaisille tai elinsiirron saaneille ja dialyysissa oleville lapsille ja nuorille oman liikunnallisen polun ja aktiivisen elämäntavan löytämiseen. Lue lisää tarinastamme.

 

Lisää ajatuksia yhdenvertaisuudesta:

WeThe15-verkosto – Kehitysvammatuki 57: Kun pääsee harrastamaan liikuntaa, pääsee osaksi ryhmää

WeThe15-verkosto – SYKE ry: Hyvällä kunnolla on suuri vaikutus sydän- tai keuhkosiirrokkaan elämään

WeThe15-verkosto – Munuais- ja maksaliitto tavoittelee yhdenvertaista hoidonsaantia ja parempaa sairauksien ennaltaehkäisyä koko Suomeen

WeThe15: Yhdenvertaista harrastamista, luontoelämyksiä ja ihmisoikeuksien turvaamista