Maailman arvokkain pelipaita

Kampanjen WeThe15 uppmärksammar de 15 % av världens befolkning med funktionsnedsättning och deras position i samhället. Vad betyder jämlikhet för Lotta Nylund, som ledar Vi också -projektet i Finlands Svenska Idrott?

Internationella paralympiska kommitténs WeThe15-kampanj fäster uppmärksamheten till de 15 procent av världens befolkning, som har någon slags funktionsnedsättning. Av hela världens befolkning betyder det alltså 1,2 miljarder personer och i Finland 700 000 personer.

Lotta Nylund leder Vi också -projektet i Finlands Svenska Idrott. Projektet främjar jämlikheten på idrottsfältet för svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning eller långtidssjukdom, genom att öka deras möjligheter att röra på sig och motionera.

Vad betyder jämlikhet för Nylund?

– Jämlikhet betyder för mig att alla, oberoende hur dom rör sig, varifrån dom kommer, vem de älskar, har möjlighet att delta i samhället och i idrottsverksamhet, på det sättet som de önskar och vill. Genom att anpassa verksamhet så kan vi få det mera jämlikt.

Hur främjar man jämlikhet i Vi också -projektet?

– Vi främjar det på många olika sätt på ett brett plan, kan man säga. Vi främjar det genom att komma med svenskspråkigt material, men också genom att komma med utbildningar till föreningar, så att de får mera kunskap. På det sättet kan man öppna upp sin verksamhet för mera mångfald. Så det är på det sättet som vi försöker främja.

 

 

Hurdana problemområden har Nylund mött på i hens jobb?

– Jag har mött sådana problem, att man till exempel inte är medveten över att hur lite information det finns på svenska om då anpassad motion och var man kan utöva det i sin kommun, men också om paraidrott.

Enligt Nylund, överhuvudtaget utbildning på svenska är det största problemet, som gör också att den svenskspråkiga paraidrotten eller anpassade motionen står mera stilla i Finland än finskspråkiga.

Hur kan man främja jämlikheten i Svenskfinland då?

– I framtiden kan vi främja jämlikheten på det sättet att vi jobbar över språkgränser ännu mera. Jag säger att organisationer och idrottsföreningar borde jobba över språkgränserna. På det sätter också få utbildningarna både på finska och svenska, så att man inte kör bara på finska och sen på svenska.

Nylund anser att man borde överhuvudtaget arbeta mera med Norden.

– För därifrån får vi materialet på svenska också.

 

Finlands Svenska Idrott är de svenskspråkiga idrottsförbundens samlande organisation med uppgift att stödja och företräda medlemmar i gemensamma frågor och ge goda förutsättningar att idrotta på svenska i Finland. Lotta Nylund leder Vi också -projektet, som främjar jämlikheten på idrottsfältet för svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning eller långtidssjukdom, genom att öka på deras möjligheter att röra på sig och motionera.

Finlands Paralympiska kommitté arbetar med befrämjande av jämlik idrottskultur och alla kan delta via donering till Paralympiska fonden. Paralympiska fonden skapar bland annat möjligheter för barn och unga med funktionsnedsättningar att börja sin stig inom idrott och hitta ett aktivare liv. Läs mer om vår historia.

 

Lue ja katso haastattelu suomeksi

 

Läs mer:

WeThe15-idrottare – Amanda Kotaja: Med hjälp av idrott och sport kan vi göra stora framsteg inom jämlikhet

Paralympiska fonden öppnar dörren för alla, när det kommer till att stöda paraidrott och jämlik idrottskultur