Maailman arvokkain pelipaita

Med de medlen, som samlats till Paralympiska fonden, befrämjas möjligheter att motionera och idrotta. Mågruppen för fonden är personer med fysiska funktionsvariationer, psykiska funktionsvariationer och synskadade samt personer som undergått organtransplant och personer som genomgår dialys.

Paralympiska kommittén öppnar Paralympiska fonden, vars förtjänst används till att främja jämlik idrottskultur samt personers med funktionsvariationer och personer som behöver stöds idrottsmöjligheter i hela Finland. Nya fonden fungerar likadant som olympiska fonden, förutom att pengarna går enkom till paraidrott.

– Det finns ännu mycket att göra inom paraidrotten så att möjligheterna att över huvud taget ha idrott som hobby för barn och unga. Likaså att utvecklas till toppidrottare vore genuint jämlikt för alla finländare. Paraidrott stöds också via Olympiska fonden, men med hjälp av Paralympiska fonden är det möjligt att samla in och rikta medlen rakt till utvecklingen av paraidrott, säger Paralympiska kommitténs generalsekreterare Riikka Juntunen.

Med hjälp av Paralympiska fonden kan man till exempel främja idrottsanläggningarnas tillgänglighet, hjälpa idrottsföreningar och organisationer att ta med paraidrottare i sin verksamhet, skaffa nödvändig utrustning eller utbilda instruktörer. Med hjälp av Paralympiska fonden kan man också hjälpa enskilda paraidrottare att skaffa utrustning, förflyttning till idrottsanläggningar eller hjälpa med assistenternas utgifter.

Alla som vill påverka till en jämlik idrottskultur eller främja paraidrotten kan donera till Paralympiska fonden. Alla från privata personer till företag och föreningar.

– Varje donation till Paralympiska fonden är märkvärdig och främjar långsiktigt jämlik idrottskultur från idrottshobby och grenprovningar för barn med funktionsvariationer till topprestationer av toppidrottare. Donationernas fleråriga inverkan lever som ett arv till framtida unga begåvningar och öppnar dörrar för allt fler motionärer och idrottare i dess väg till sin egen topprestation, konstaterar Juntunen.

Man kan donera till Paralympiska fonden via nätsidan Paralympiarahasto.fi

Mera information:
Timo Mäkynen, partnerskaps direktör, Paralympiska kommittén
timo.makynen@paralympia.fi, 040 159 8199