Maailman arvokkain pelipaita

Paralympiakomitea allekirjoitti ensimmäisten organisaatioiden joukossa Arvoliiton Arvo-lupauksen, joka toimii yhdistysten ja yritysten liiketoiminnan eettisyystakuuna.

Suomen Paralympiakomitean tehtävänä on kehittää ja koordinoida suomalaista vammaisurheilua ja -liikuntaa matalan kynnyksen harrastamisesta aina kansainväliseen huippu-urheiluun saakka. Toiminnan tukemiseen tarvitaan myös kaupallista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Yhteiskunnalliselle yhdistykselle eettisesti toimiminen kaikissa yhteistöissä on tärkeää, ja siksi Paralympiakomitea allekirjoitti ensimmäisten organisaatioiden joukossa Arvoliiton viisikohtaisen Arvo-lupauksen.

Arvo-lupaus on nimensä mukaisesti eettisyystakuu liiketoimintaan. Sen allekirjoittajat lupaavat kantaa vastuuta ihmisestä, yhteiskunnasta ja ympäristöstä. Lupaukseen sisältyy myös talouden harjoittaminen vastuullisesti niin, että valtaosa tuloksesta käytetään yhteiskunnallisen päämäärän mukaiseen toimintaan, ja varoilla tuetaan sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän yhteiskunnan rakenteita. Lupauksessa sitoudutaan lisäksi avoimeen ja hyvään hallintoon sekä antamaan panoksensa vaikuttavaan yhteistyöhön muiden kanssa.

– Arvo-lupaus sopii Paralympiakomitean toimintaan erittäin luontevasti. Arvot ja eettisyys ovat jo lähtökohtaisesti toimintamme ytimessä, Paralympiakomitean kumppanuuspäällikkö Timo Mäkynen perustelee.

Paralympiakomiteassa toimintaa ohjaavat viisi arvoa: vastuullisuus, yhdenvertaisuus, osallisuus, esteettömyys ja menestys. Yhdistyksen tahtotilaa kuvastaa visio: avoin ja yhdenvertainen, urheileva ja liikkuva Suomi.

Arviolta 15 prosentilla maailman ihmisistä on jokin vamma, mikä tarkoittaa noin 1,2 miljardin ihmisen joukkoa maailmanlaajuisesti – joka seitsemättä meistä. Paralympiakomitea on mukana Kansainvälisen Paralympiakomitean IPC:n aloittamassa WeThe15-yhdenvertaisuuskampanjassa, jonka avulla tuodaan tämän merkittävän ihmisryhmän ääntä paremmin kuuluviin ja nostetaan esiin heitä koskevia yhteiskunnallisia keskustelunaiheita ja epäkohtia.

Osana WeThe15-kampanjaa Paralympiakomitea tuo esiin erilaisia näkemyksiä yhdenvertaisuudesta ja siitä, mitä se esimerkiksi suomalaisille paraurheilijoille, vammaisjärjestöjen edustajille ja Paralympiakomitean yhteistyökumppaneille tarkoittaa.

Katso Paralympiakomitean yhteistyökumppaneiden JYSKin ja Boreniuksen ajatuksia yhdenvertaisuudesta.

Paralympiakomitea koordinoi myös esimerkiksi Vammaiset vaikuttajiksi -hanketta, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja herättää keskustelua urheiluyhteisössä, tehdä näkyväksi ja lisätä vammaisten henkilöiden osaamista ja nostaa sen hyödyntämistä yhteiskunnassa sekä lisätä vammaisten henkilöiden määrää liikunnan ja urheilun luottamus- ja työtehtävissä.

Elokuussa avattu Paralympiarahasto on esimerkki Paralympiakomitean kantamasta taloudellisesta vastuusta. Rahaston avulla kerätään varoja paraurheiluun ja yhdenvertaisen liikuntakulttuurin edistämiseen.

Lahjoittamaan pääsee vaikka heti klikkaamalla alempana näkyvää ”Lahjoita nyt” painiketta!

Lue lisää Paralympiarahastosta: www.paralympiarahasto.fi/tarinamme

Lue lisää Arvo-lupauksesta: arvoliitto.fi/ajankohtaista/arvo-lupaus-on-eettisyystakuu/