Paralympia
rahasto

Paralympiarahasto kerää tukea vammaisten ja toimintarajoitteisten henkilöiden liikunnan ja urheilun sekä yhdenvertaisen liikuntakulttuurin edistämiseen.

Lahjoita paraurheiluun

Paralympiarahasto on uusi vaikuttava mahdollisuus osoittaa tukea paraurheiluun ja vammaisten henkilöiden liikunnan harrastamiseen. Tuesta hyötyy laajasti koko verkosto ikään katsomatta harrastajista kilpaurheilijoihin. Paralympiarahasto on pitkän tähtäimen rahasto, jonka tuotoista jaetaan vuosittain kasvavaa tukea paraurheilulle.

Uutiset

WeThe15-verkosto – Likesin johtavan asiantuntijan 4 keinoa edistää vammaisten henkilöiden liikkumista ja harrastamista

WeThe15-verkosto – Likesin johtavan asiantuntijan 4 keinoa edistää vammaisten henkilöiden liikkumista ja harrastamista

WeThe15-kampanja kiinnittää huomion siihen 15 prosenttiin maailman väestöstä, jolla on jokin vamma, sekä heidän asemaansa yhteiskunnassa. Mitä yhdenvertaisuus merkitsee Piritta Asuntan työssä suomalaisten liikuntaa ja liikkumista edistävän Likes by Jamkin johtavana asiantuntijana, ja millä keinoin vammaisten henkilöiden liikkumista voidaan nykytutkimuksen pohjalta edistää?

lue lisää

Tue paraurheilua

Paralympiakomitean vuonna 2021 perustama Paralympiarahasto on uusi keino kohdistaa tukea paraurheiluun. Paralympiarahasto toimii Suomen Urheilun Tukisäätiön alla samoin kuin huippu-urheiluun varoja keräävä Olympiarahasto. Saman tukisäätiön alta löytyvät myös urheilija- ja valmennusrahastot. Paralympiarahaston kautta on mahdollisuus kohdistaa lahjoitus paraurheiluun.

Paralympiarahasto etusivu Amanda Kotaja