Paralympiarahastoon kerätyillä varoilla edistetään liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisten sekä elinsiirron saaneiden ja dialyysissa olevien henkilöiden mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa ja urheilla myös tavoitteellisesti ympäri Suomen.

Suomen Paralympiakomitea avaa Paralympiarahaston, jonka tuotoilla edistetään yhdenvertaista liikuntakulttuuria sekä vammaisten ja tukea tarvitsevien henkilöiden urheilumahdollisuuksia ympäri Suomen. Uusi rahasto toimii samoin kuin Olympiarahasto, mutta avustaa tuotoillaan kohdistetusti juuri paraurheilua.

– Paraurheilussa on vielä töitä tehtävänä sen eteen, että mahdollisuudet ylipäätään harrastaa liikuntaa lapsesta ja nuoresta lähtien ja kehittyä sen myötä tavoitteellisesti urheilevaksi tai jopa kilpaurheilutasolle olisivat aidosti yhdenvertaiset kaikille suomalaisille. Paraurheilua tuetaan rahallisesti myös esimerkiksi Olympiarahaston tuotoilla, mutta oman Paralympiarahaston kautta meillä on nyt mahdollisuus kerätä ja kohdistaa varoja suoraan paraurheilun kehittämiseen, sanoo Paralympiakomitean pääsihteeri Riikka Juntunen

Paralympiarahaston kautta voidaan auttaa esimerkiksi liikunta- ja urheilupaikkoja kehittämään esteettömyyttä, urheiluseuroja ja järjestöjä ottamaan mukaan toimintaansa paraurheilijoita, hankkimaan heille tarvittavia välineitä tai kouluttamaan ohjaajia. Rahaston tuella voidaan myös auttaa yksittäisiä paraurheilijoita urheiluvälineiden hankinnassa, liikkumisessa liikuntapaikoille tai kattamaan urheilussa tarvittavien avustajien kuluja.

Lahjoituksia Paralympiarahastoon voivat tehdä kaikki, jotka haluavat osaltaan vaikuttaa yhdenvertaisen liikuntakulttuurin ja paraurheilun edistämiseen – niin yksityishenkilöt kuin yritykset ja yhdistykset.

– Jokainen lahjoitus Paralympiarahastoon on merkityksellinen ja edistää pitkällä tähtäimellä yhdenvertaista liikuntakulttuuria aina vammaisen lapsen harrasteliikunnasta ja lajikokeiluista kilpaurheilijana tehtyihin huippusuorituksiin saakka. Lahjoitusten monivuotinen vaikutus elää perintönä tuleville nuorille lupauksille ja avaa yhä useammalle liikkujalle, harrastajalle ja kilpailijalle polun kohti omaa parasta suoritusta, Juntunen toteaa.

Paralympiarahastoon voi tehdä lahjoituksia sivustolla Paralympiarahasto.fi

Lisätietoja:
Timo Mäkynen, kumppanuuspäällikkö, Paralympiakomitea
timo.makynen@paralympia.fi, 040 159 8199