Liikunnan ja urheilun yhdenvertaisuuden eteen on tehty Suomessa hyviä toimenpiteitä, mutta todellisen yhdenvertaisuuden toteutumiseen on vielä matkaa. Vaikka urheilutoimintaan pääsisikin mukaan, urheilun luottamustoimien, työtehtävien ja liikunta-alan opiskelumahdollisuuksien ovet ovat usein vielä tiukasti kiinni vammaisilta henkilöiltä.

Paralympiakomitean kaksivuotinen Vammaiset vaikuttajiksi -hanke tarttuu tähän haasteeseen. Tavoitteena on lisätä vammaisten henkilöiden valmiuksia edetä päätöksenteon paikkoihin urheilussa tai muualla yhteiskunnassa sekä edistää urheilun yhdenvertaista toimintakulttuuria yleisesti. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hankkeen toisena vetäjänä toimii Paralympiakomitean yhteyspäällikkö Reeta Lindeman, joka on edustanut Suomea muun muassa Ateenan paralympialaisissa vuonna 2004.

– Vammaiset nähdään liian usein toiminnankohteina, joille järjestetään milloin mitäkin, oli kyse sitten lakisääteisistä palveluista tai vapaa-ajan harrastuksista. On aika muuttaa tämä ja saada vammaisten ääni kuuluviin nyt myös päätöksenteossa! Tämä vaatii ajatusmaailman muutoksen niin vammaisilta ihmisiltä itseltään kuin myös liikunnan- ja urheilun kentältä – ja laajemmin yhteiskunnassa. Kalle Könkkölän sanoin: “Ei mitään meistä, ilman meitä!”, Lindeman avaa hankkeen taustoja.

Vuonna 2018 tehdyn selvityksen mukaan liikuntajärjestöjen yhdenvertaisuussuunnitelmissa yksi suurimmista puutteista on todettu olevan, että liikuntajärjestöt eivät tunnista toimintarajoitteisia henkilöitä mahdollisina vapaaehtoisina tai työntekijöinä. Tämän asian edistämisen lisäksi hankkeessa selvitetään myös liikunta-alalla työskentelevien vammaisten henkilöiden sekä alan oppilaitoksissa opiskelevien määriä.