Maailman arvokkain pelipaita

Borenius on auttanut Suomen Paralympiakomiteaa uuden Paralympiarahaston alkumetreillä tarjoamalla apua rahaston perustamiseen liittyvissä lainopillisissa asioissa. Tämän lisäksi Borenius on mukana myös ensimmäisten yrityslahjoittajien joukossa kartuttamassa rahaston pesämunaa.

Paralympiarahaston tuotoilla tuetaan vammaisten ja tukea tarvitsevien henkilöiden mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa ja myös urheilla tavoitteellisesti ympäri Suomen – ja siten edistetään yhdenvertaista liikuntakulttuuria.

Borenius on toiminut Suomen Paralympiakomitean lainopillisena neuvonantajana vuodesta 2013 asti ja vuodesta 2017 alkaen Paralympiakomitean virallisena pääyhteistyökumppanina. Pro bono -työn kautta Borenius on tarjonnut monenlaista apua muun muassa paraurheiluun liittyvissä lakiasioissa, auttanut kehittämään paralympiaurheilun luokittelujärjestelmää sekä erikoisosaamisellaan edistänyt urheilijoiden yhdenvertaista kohtelua monissa eri tilanteissa.

Paraurheilun yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja huomioarvo ovat kasvaneet huomattavasti viime vuosina, ja yleisön kiinnostus paraurheilua kohtaan on kasvanut. Uusi Paralympiarahasto on pitkään toivottu ratkaisu tarpeeseen tukea paraurheilua monipuolisesti.

– Paraurheilu on aiemmin kärsinyt liian pienestä rahallisesta tuesta ja näkyvyydestä. Uusi rahasto tekee paraurheilijoiden ja paraurheilun tukemisen entistäkin helpommaksi, Boreniuksen toimitusjohtaja Casper Herler kuvailee.

– Paralympiarahasto on pitkän tähtäimen rahasto ja haluamme kiittää Boreniusta saamastamme tuesta. Lahjoitus edistää yhdenvertaista liikuntakulttuuria aina vammaisen lapsen harrasteliikunnasta ja lajikokeiluista kilpaurheilijana tehtyihin huippusuorituksiin saakka, Paralympiakomitean pääsihteeri Riikka Juntunen kiittää.

Borenius on yksi Suomen suurimmista ja kokeneimmista asianajotoimistoista. Tarjoamme kattavia ja korkealaatuisia palveluita kaikilla liikejuridiikan aloilla. Yrityksemme palveluksessa työskentelee yli 120 juristia. Toimistomme sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Pietarissa, Lontoossa ja New Yorkissa.

Paralympiarahasto avattiin elokuussa 2021 Suomen Paralympiakomitean toimesta ja se toimii yhtenä Suomen Urheilun Tukisäätiön rahastoista. Paralympiarahasto on pitkän tähtäimen rahasto, jossa kaikki rahastoon kohdistetut lahjoitukset kartuttavat rahaston pääomaa. Tavoitteena on jakaa Paralympiarahaston tuotoista vuosittain kasvavaa tukea suomalaiselle paraurheilulle sekä vammaisten ja tukea tarvitsevien henkilöiden liikunnan harrastamisen edistämiseen. Lue lisää sivuilta www.paralympiarahasto.fi